HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

HMO

 

 

  HRVATSKO  MIROVINSKO  OSIGURANJE
društvo  s  ograničenom  odgovornošću  za   poslovno  savjetovanje

Opći  podaci
Skraćeni  naziv :    HMO d.o.o.
Sjedište  društva :  Zagreb, Mihanovićeva  3
Sjedište uprave :    Zagreb, Ulica grada Vukovara 37b
Osnivač  društva : Hrvatski  zavod  za  mirovinsko  osiguranje
Temeljni  kapital :  20.000,00 kuna
MBS :                    80055550        (Trgovački  sud  u Zagrebu)
OIB:                       80983571963


Tijela  društva
       - skupština
       - nadzorni  odbor
       - uprava

• Skupštinu  društva  čini  osnivač društva .
• Nadzorni  odbor  čine  tri  člana  koje  bira  i  opoziva  Skupština  društva.
• Upravu  društva  čini  jedan  član – direktor  društva – kojeg  imenuje  i  opoziva Skupština društva.

Organizacija  društva – shema

 

 

O  društvu - općenito

Trgovačko  društvo  HRVATSKO  MIROVINSKO  OSIGURANJE  osnovano  je    24.04.1992. godine kao   dioničko  društvo  , Ugovorom  kojeg  su  sklopili  tadašnji  Republički  fond  mirovinskog  i  invalidskog  osiguranja radnika  Hrvatske  i  Republički   fond  mirovinskog  i  invalidskog  osiguranja  individualnih  poljoprivrednika  Hrvatske.
Dana 15.03.1996.  godine  Trgovački  sud  u Zagrebu  izvršio je  upis  preoblikovanja  trgovačkog  društva  HRVATSKO  MIROVINSKO  OSIGURANJE  dioničko  društvo za  financiranje i  investiranje  u  društvo   s  ograničenom   odgovornošću  za  poslovno  savjetovanje .
S  obzirom  na  kontinuirano  povećavanje  vlasničkog  portfelja  Hrvatskog  zavoda za  mirovinsko  osiguranje  i  niza  novih, specijaliziranih, poslova  koji su  se  s  tim u  vezi  pojavili  te  Ugovora  o  gospodarenju  dionicama i poslovnim  udjelima  zaključenog dana  27.07.2000. godine   između Hrvatskog  zavoda  za  mirovinsko  osiguranje  i  Hrvatskog   fonda  za  privatizaciju,  Skupština  trgovačkog  društva HRVATSKO  MIROVINSKO  OSIGURANJE  d.o.o. donijela  je 15.12.2000. godine  Odluku o  promjeni  djelatnosti  na  način  da  se  u  sudskom  registru Trgovačkog  suda  upiše  nova  djelatnost  pod  nazivom "poslovno savjetovanje", a iz  registra  briše djelatnost  pod  nazivom  "posredovanje u poslovanju vrijednosnim  papirima".
Temeljem   svih navedenih  promjena    Društvo  danas  posluje  pod  nazivom  HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE  društvo  s  ograničenom  odgovornošću  za  poslovno  savjetovanje.

Djelatnosti   društva

U skladu s Odlukom Skupštine Društva od 15. prosinca 2000. godine trgovačko društvo HMO d.o.o. registrirano je za obavljanje slijedećih djelatnosti :
• ostalo financijsko posredovanje
• upravljanje holding društvima
• savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

U okviru registriranih djelatnosti Društvo se bavi administrativno tehničkim  poslovima  vezanim za portfelj Zavoda  u okviru kojih :
• vodi sve propisane  knjigovodstvene i druge evidencije o trgovačkim društvima  koja čine portfelj Zavoda 
• surađuje s  pravnom službom Zavoda u sudskim postupcima koji se voda radi naplate dividende
• priprema i vodi sudske postupke neophodne za naplatu svih potraživanja ostvarenih prodajom  trgovačkih
  društava iz portfelja Zavoda
• vodi brigu i poduzima sve potrebne aktivnosti u vezi s naplatom svih dospjelih potraživanja

Sve poslove Društvo obavlja u svoje ime , a za račun Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje , što je posebno regulirano Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju  sklopljenog 15. ožujka 2006. između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog mirovinskog osiguranja d.o.o. , Dodatka Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju , od 14. siječnja 2009. te Dodatka II. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju, od 13. srpnja 2012.

 


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.06.2019.
broj prijava   2 800
broj odjava  2 087


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva