HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za 2004. godinu

O izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2004. raspravljali su, 17. i 22. studenoga 2005.,  zastupnici u Hrvatskom saboru, ocjenjujući kako je izvješće dobro.
Rasprava o Izvješću je zaključena 22. studenoga 2005., dok je 29. studenoga  2005. donesen zaključak da se prihvaća Izvješće (80 glasova 'za', 10 'suzdržanih i 9 'protiv'). 
 

I. UVOD

II. STANJE SUSTAVA MIROVINSKOG OSIGURANJA TEMELJENOG NA GENERACIJSKOJ SOLIDARNOSTI

1. Statistički podaci
2. Analiza stanja
3. Propisi i mjere koji su značajnije utjecali na kretanja u sustavu generacijske solidarnosti

III. ORGANIZACIJA, LJUDSKI POTENCIJALI I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA  ZAVODA

1. Organizacija stručne službe Zavoda
2. Ljudski potencijali
3. Informacijska i komunikacijska tehnologija Zavoda

IV. UPRAVLJANJE ZAVODOM

V. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Financijsko poslovanje Zavoda
2. Financijsko poslovanje sredstava doplatka za djecu

VI. PORTFELJ ZAVODA

1. Pregled portfelja Zavoda na dan 31. prosinca 2004.
2. Poslovanje “Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva” d.o.o.

VII. OSTVARIVANJE PRAVA I RAD STRUČNE SLUŽBE ZAVODA

1. Rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu u upravnom postupku 1.1. Rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja (tuzemno osiguranje)
1.2. Provedba međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju
1.3. Rješavanje o pravima na doplatak za djecu
2. Matična evidencija osiguranika i staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
3. Imovinsko-pravno poslovanje
4. Predstavke i pritužbe osiguranika i korisnika mirovina te nadzor poslovanja
5. Javnost rada Zavoda

VIII. OSVRT NA IZVRŠENJE PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2004.

IX. SAŽETAK

Popis propisa

X. TABLIČNI PRILOG

1. Broj osiguranika i korisnika mirovina u razdoblju od 1985. do 2004.
2. Pregled broja osiguranika i korisnika mirovina prema godinama i vrstama osiguranja
3. Pregled broja korisnika prema vrstama mirovina i mirovinskom stažu
4. Prosječno trajanje korištenja mirovine
5. Pregled broja korisnika i prosječnih svota mirovina (korisnici mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju)
6. Bruto domaći proizvod i izdaci za mirovinsko osiguranje prema godinama
7. Organizacija stručne službe (stanje na dan 31. prosinca 2004.)
8. Shematski pregled unutarnje organizacije Središnje službe Zavoda (stanje 31. prosinca 2004.)
9. Pregled broja zaposlenika stručne službe Zavoda prema kvalifikacijskoj strukturi
10. Prihodi i rashodi, primici i izdaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2004.
11. Pregled ukupnih prihoda od doprinosa prema mjesecima za 2004. i 2003. (HZMO, Riznica)
12. Rashodi za mirovine i mirovinska primanja prema mjesecima za 2004. i 2003.
13. Ukupni rashodi prema mjesecima za 2003. i 2004.
14. Prihodi i rashodi sredstava doplatka za djecu za siječanj-prosinac 2004.
15. Kretanje broja korisnika doplatka za djecu, broja djece i prosječna svota doplatka za djecu
16. Pregled ukupnih rashoda, isplate doplatka za djecu, broja djece i broj korisnika sredstava doplatka za djecu po mjesecima i razdoblju u 2003. i 2004.
17. Rashodi poslovanja u 2004.– ukupno
18. Pregled ukupnih rashoda poslovanja jedinstvene stručne službe u 2004.
19. Kapitalni rashodi u 2004. - ukupno
20. Stanje općih podataka o Zavodu (stanje 31. prosinca 2004.)
21. Pregled ukupnog broja vođenih postupaka u Zavodu prema vrstama postupaka
22. Pregled ukupnog broja vođenih postupaka u Zavodu prema vrstama postupaka u 2003. i 2004.
23. Pregled ukupnog broja vođenih postupaka - upravni postupak
24. Pregled ukupno vođenih postupaka – upravni postupak u 2003. i 2004.
25. Pregled broja vođenih postupaka u prvom stupnju u Zavodu u 2003. i 2004.
26. Pregled broja vođenih postupaka u drugom stupnju
27. Pregled broja vođenih postupaka u prvom stupnju u Zavodu
28. Pregled rješavanja prvih zahtjeva prema vrstama
29. Pregled ukupnog rješavanja zahtjeva u upravnom postupku prema područnim službama
30. Pregled rješavanja prvih zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja - sveukupno mirovine i mirovinska primanja
31. Pregled rješavanja prvih zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja - sveukupno mirovine - starosne, invalidske i obiteljske
32. Pregled rješavanja prvih zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja – ukupno starosne mirovine - starosne i prijevremene starosne mirovine
33. Pregled rješavanja prvih zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja - starosne mirovine
34. Pregled rješavanja prvih zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja - invalidske mirovine
35. Pregled rješavanja prvih zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja - obiteljske mirovine
36. Pregled rješavanja drugih zahtjeva prema vrstama
37. Pregled rješavanja drugih zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja - sveukupno mirovine – starosne, invalidske i obiteljske
38. Pregled broja vođenih postupaka u drugom stupnju
39. Pregled rješavanja prvih zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja – utvrđivanje mirovinskog staža
40. Pregled rješavanja o pravima primjenom međunarodnih ugovora
41. Pregled rješavanja o pravima u prvom stupnju primjenom međunarodnih ugovora prema vrstama prava
42. Pregled rješavanja o pravima osiguranika primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u prvom stupnju – Austrija, Njemačka, Slovenija, Makedonija i ostale zemlje - sveukupno mirovine i ostala prava
43. Pregled rješavanja prvih zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja – utvrđivanje i prestanak svojstva osiguranja
44. Pregled rješavanja prvih zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja - produženo osiguranje
45. Pregled medicinskog vještačenja (tuzemno osiguranje)
46. Pregled rada vještaka u prvom stupnju prema broju zaduživanja - ukupno svi pregledi
47. Pregled rješavanja o pravima na doplatak za djecu
48. Pregled rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu - ukupno prvi zahtjevi, drugi zahtjevi i prevođenje
49. Pregled rješavanja prvih zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu
50. Pregled rješavanja drugih zahtjeva i prevođenja doplatka za djecu
51. Pregled broja donijetih privremenih rješenja na starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu – ukupno tuzemno i inozemno osiguranje
52. Pregled imovinsko-pravnih poslova – vođenje postupaka
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva