HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 30. siječnja 2007. Obavijest o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2006. za poreznu prijavu

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će obavijestiti korisnike mirovina koji će podnositi poreznu prijavu za 2006., o isplaćenim mirovinama za 2006. i svotama plaćenog poreza i prireza na mirovine preko Obavijesti  o mirovinskim primanjima za siječanj 2007.,  koju će korisnici primiti u veljači 2007. Obavijest će korisnicima mirovina dostaviti HZMO, ako mirovinu primaju preko pošte ili poslovna banka u kojoj su otvorili račun za isplatu mirovine, a presliku obavijesti korisnik mirovine treba priložiti poreznoj prijavi za 2006.

Korisnicima mirovina koji nisu obaviješteni o isplaćenim mirovinama preko Obavijesti o mirovinskim primanjima za siječanj 2006., te nasljednicima iza smrti korisnika, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će od početka veljače 2007. izdavati potvrde o isplaćenim mirovinama za 2006.

Napominjemo da  korisnicima koji su obaviješteni o isplaćenim mirovinama za 2006., Zavod ne izdaje potvrde o mirovinama koje su im isplaćene u 2006., za ranije godine jer se ti podaci ne iskazuju u poreznoj prijavi za 2006. godinu Stoga molimo korisnike da se ne obraćaju područnim službama i Središnjoj službi Zavoda sa zahtjevom za izdavanje takve potvrde.

Zavod ne izdaje potvrde o isplaćenim mirovinama u 2006. niti članovima obitelji koji su primali obiteljsku mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te djeci, odnosno djeci i zaposlenoj majci ili ocu koji su primali mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju jer su mirovine ovih korisnika neoporeziv dohodak od nesamostalnog rada, pa potvrdu nije potrebno priložiti poreznoj prijavi.

Također, korisniku mirovine ili članu obitelji korisnika obiteljske mirovine (osim djece) koji su uzdržavani članovi obitelji korisniku mirovine ili drugom poreznom obvezniku, Zavod je dostavio Obavijest ili izdao potvrdu, pa ne izdaje dodatne potvrde. Status uzdržavanog člana obitelji, na temelju podnesene porezne prijave, utvrđuje Porezna uprava, prema podacima o isplaćenim mirovinama u 2006. koje joj je Zavod dostavio. Djeci koja su u 2006. primala obiteljsku mirovinu, a uzdržavani su članovi obitelji, Zavod ne dostavlja Obavijest niti izdaje potvrdu o isplaćenim mirovinama jer je njihova mirovina neoporeziv dohodak, a status uzdržavanog člana obitelji već je utvrđen.

Posebice, pozivamo korisnike mirovina sa statusom hrvatskoga ratnoga vojnog invalida, koji su u 2006. stekli ili izgubili taj status ili im se mijenjao postotak invalidnosti, da podnesu zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenim mirovinama u 2006., nadležnoj područnoj službi, Središnjoj službi ili ispostavi područne službe Zavoda. Potvrda se prilaže poreznoj prijavi koju korisnik podnosi nadležnoj ispostavi područnog ureda porezne uprave, prema dogovoru Ministarstva financija, Središnjeg ureda Porezne uprave i Zavoda.

Napominjemo da korisnici mirovina kojima su isplaćene svote obeštećenja za razdoblje od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998., obeštećenje ne iskazuju u godišnjim poreznim prijavama poreza na dohodak za 2006., te im isplatitelji obeštećenja ne izdaju potvrde o isplaćenim svotama.

Prijavu poreza na dohodak obvezno podnose umirovljenici koji su u 2006. ostvarili uz dohodak od mirovine i neki drugi dohodak, a ako su ostvarili samo dohodak od mirovine na koju je obračunat i uplaćen porez, mogu podnijeti poreznu prijavu ako prema  Zakonu o porezu na dohodak imaju pravo na povrat uplaćenog poreza.
 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.08.2019.
broj prijava  1 437
broj odjava  1 281


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva