HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 28. veljače 2007. Održana 30. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Dana 28. veljače 2007. održana je 30. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na kojoj je Upravno vijeće donijelo odluke o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 2007.

Upravno vijeće Zavoda je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o indeksu bruto plaća i indeksu potrošačkih cijena u drugom polugodištu 2006., u odnosu na polugodište koje mu prethodi, donijelo Odluku o povećanju aktualne vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2007. za 1,3%. Nova aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovina i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, nakon usklađivanja, od 1. siječnja 2007., iznosi 51,42 kn. Nova aktualna vrijednost izračunata je tako što je dosadašnja aktualna vrijednost mirovine u svoti od 50,76 kn povećana za polovicu zbroja indeksa potrošačkih cijena i nominalnog indeksa bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u drugom polugodištu 2006., u odnosu na polugodište koje mu prethodi. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, indeks potrošačkih cijena u drugom polugodištu 2006. iznosio je 0%, a povećanje prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u spomenutom razdoblju iznosilo je 2,6%, tako da polovica zbroja iznosi 1,3%.

Za isti postotak povećana je i osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja koja iznosi 1023,94 kn, te najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža koja od 1. siječnja 2007. iznosi 49,86 kn do 30 godina mirovinskog staža, a za svaku godinu koja prelazi 30 godina mirovinskog staža iznosi 24,93 kn.

Na istoj sjednici Upravno vijeće je donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prodaji dionica društva "Željezare Split" d.d. Kaštel Sućurac iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, raspisivanjem javnog poziva, te je donijelo Odluku o visini naknade za uslugu provedbe administrativne zabrane na mirovinskim primanjima.


Odjel za odnose s javnošću 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.08.2019.
broj prijava  1 437
broj odjava  1 281


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva