HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 28. ožujka 2007. Produžen rok za prijavu promijenjenih adresa korisnika obiteljskih i najviših mirovina

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje produžio je rok do 16. travnja 2007. za dostavu adresa korisnika najviših (limitiranih) i obiteljskih mirovina koji će ostvariti pravo na obeštećenje na osnovi odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda i koji su promijenili adresu stanovanja. Nove adrese potrebno je dostaviti u područne službe Zavoda iz kojih se korisniku  isplaćuje mirovina, osobno ili preko pošte, uz naznaku osobnog broja korisnika mirovine, kako bi Društvo za upravljanje Umirovljeničkim fondom (HPB-Invest d.o.o.) moglo dostaviti umirovljenicima  obavijesti o članstvu i visini svote obeštećenja.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. ("Narodne novine", broj: 19/07.)  propisano je da će pravo na obeštećenje ostvariti korisnici najviše (limitirane) mirovine  te  korisnici obiteljskih mirovina ostvarenih u razdoblju od 1. siječnja 1999. do 4. kolovoza 2004., a priznatih nakon smrti korisnika koji je svoju starosnu ili invalidsku mirovinu ostvario do 31. prosinca 1998. 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će, u skladu s člankom 4. Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. ("Narodne novine", broj 105/04.), po službenoj dužnosti izračunati za svakog od tih korisnika svotu obeštećenja.

Nadalje, u skladu sa Zakonom o Umirovljeničkom fondu («Narodne novine», broj 93/05.) Zavod će Društvu za upravljanje Umirovljeničkim fondom (HPB-Investu d.o.o.) predati bazu podataka korisnika najviših i obiteljskih mirovina na temelju koje će Društvo sastaviti registar članova Fonda te obavijestiti korisnike o visini svote obeštećenja i članstvu. Adresne podatke Društvo će također preuzeti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.08.2019.
broj prijava  1 437
broj odjava  1 281


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva