HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 5. srpnja 2007. Promjena nadležnosti područnih službi HZMO-a nad ispostavama, prema županijskom ustroju RH

Radi usklađivanja sa županijskim ustrojem Republike Hrvatske obaviti će se prijenos nadležnosti i poslova ispostava iz jedne područne službe u drugu i to za ispostavu u Kutini, Metkoviću i Pločama, Ogulinu, Pagu, Senju i Gračacu te će ove ispostave, od 12. srpnja 2007., prijeći u nadležnost drugih područnih služba.

Prema teritorijalnom ustroju i promjeni nadležnosti, Ispostava u Kutini prelazi iz Zagreba u Sisak, a ispostave u Metkoviću i Pločama prelaze iz Splita u Dubrovnik. U Zadar prelazi Ispostava Pag iz Rijeke i Ispostava Gračac iz Gospića. Također, iz Rijeke Ispostava Senj prelazi u Gospić, a Ispostava Ogulin prelazi u Karlovac.

Stvarni prijelaz nadležnosti i poslova ispostava iz jedne područne službe u drugu prikazan je i u sljedećoj tablici:

Područna služba u:

Gubi ispostavu

Dobiva ispostavu

Dubrovniku

-

Metković, Ploče

Gospiću

Gračac

Senj

Karlovcu

-

Ogulin

Rijeci

Pag, Senj, Ogulin

-

Sisku

-

Kutina

Splitu

Metković, Ploče

-

Zadru

-

Pag, Gračac

Zagrebu

Kutina

-

Unutar ovih promjena svim građanima s područja ovih ispostava, nova područna služba obavljat će, prema svojoj nadležnosti, poslove rješavanja o svim pravima iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu, kao i sve ostale popratne poslove.

Podsjećamo da se sve dodatne informacije, osim u područnim službama i ispostavama, mogu dobiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati, na besplatnom Otvorenom telefonu Zavoda 0800 – 63 63 63 te preko Pozivnog centra – 01/ 4891 – 666, kao i na internetskoj stranici Zavoda - www.mirovinsko.hr
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.08.2019.
broj prijava  1 437
broj odjava  1 281


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva