HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 3. listopada 2007. Obavijest o isplati duga za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005., prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

izvor fotografije: http://www.mobms.hr/ Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnostiHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavještava korisnike invalidskih i obiteljskih mirovina da će 3.listopada 2007. početi isplata dijela duga za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005., obračunatog prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji («Narodne novine», broj 174/04.) za razdoblje od 1. siječnja 2005. do 30. ožujka 2007. Navedeni dug će se isplatiti korisnicima u Republici Hrvatskoj do 5. listopada 2007., a korisnicima u inozemstvu s mirovinom za rujan 2007.

Dio duga za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. pripada korisnicima kojima je, prema Zakonu, kao povoljnija ponovno određena mirovina, a  obračunat je od ponovno određenih mirovina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005.,  umanjenih za isplaćene mirovine i dodatak na mirovinu za isto razdoblje.

Od duga za 2005. oduzeta je razlika poreza koja je obračunata na mirovine koje su dospijevale na isplatu u 2005.

Razlika poreza na mirovine i dodatak na mirovinu sadrži porez obračunat na ponovno određenu mirovinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. koji je umanjen za porez obračunat na isplaćenu mirovinu i dodatak na mirovinu za isto razdoblje. Na razliku poreza obračunat je i prirez, ako je u tom razdoblju bio uveden, prema odlukama jedinica lokalne samouprave.Pri obračunu poreza na novoodređenu mirovinu Zavod je primijenio porezne propise iz 2005., te podatke o osobnim odbicima umirovljenika koje mu je dostavljala Porezna uprava.  
Razlika poreza nije obračunata ako je u 2005.  ponovno određena mirovina iznosila manje od 36.000,00 kn, koliko su iznosili godišnji osobni odbici za umirovljenika ili je ponovno određena mirovina iznosila više od 36.000,00 kn, ali su godišnji osobni odbici za umirovljenika, invalidnost i uzdržavane članove njegove uže obitelji bili veći od ponovno određene mirovine, te bivšim korisnicima naknade plaće za vrijeme nezaposlenosti.

Onim hrvatskim braniteljima kojima se, prema rješenju o ovrsi, plijeni od mirovine ovrha, radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, dug za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. umanjen je za ovrhu, a zaplijenjeni dio duga doznačen je korisniku tražbine.

U nastavku dajemo primjer obračuna duga  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005.  za  ponovno  određenu  mirovinu koja je od  siječnja do lipnja 2005. iznosila 5.975,36 kn mjesečno, a od srpnja do prosinca 2005. iznosila je 6.106,60 kn, te obračuna razlike poreza za razdoblje od 1. prosinca 2004. do 30. studenoga 2005. obračunatu na navedene svote ponovno određene mirovine i na mirovinu za prosinac 2004. koja je iznosila 4.528,95 kn  i na mirovine i dodatak na mirovinu koji su isplaćeni u 2005.

A    OBRAČUN DUGA OD 1.1. – 31.12.2005.

u kn

1.       PONOVNO ODREĐENA MIROVINA za razdoblje od 1.1.2005.-31.12.2005.

72.491,76

2.       ISPLAĆENE MIROVINE za razdoblje od 1.1.2005. do 31.12.2005.

27.310,38

3.       ISPLAĆEN DODATAK NA MIROVINU za razdoblje od 1.1.2005. do 31.12.2005.

27.938,40

4.       UKUPNO (2+3)

55.248,78

5.       DUG OD 1.1. – 31.12.2005. (1-4)

17.242,98

B    OBRAČUN RAZLIKE POREZA I PRIREZA

6.       POREZ NA PONOVNO ODREĐENE MIROVINE ZA RAZDOBLJE OD 1.12.2004. do 30.11.2005. u svoti od 70.914,11 kn  (na mjesečne mirovine u svoti od 4.528,95 kn za razdoblje od 1.12.2004. do 30.11.2005., u svoti od 5.975,36 kn za razdoblje od 1.1.2005. do 30.6.2005. i u svoti od 6.106,60 kn za razdoblje od 1.7.2005. do 30.11.2005.) primjenom godišnjeg osobnog odbitka u svoti od 41.760,00 kn za umirovljenika, po stopi od15%,  nakon umanjenja za 40% invalidnosti HRVI-a

2.623,86

7.       POREZ NA ISPLAĆENE MIROVINE u svoti od 27.210,54 kn I ISPLAĆEN DODATAK NA MIROVINU u svoti od  27.938,40 kn za razdoblje od 1. prosinca 2004. do 30. studenoga 2005., primjenom osobnog odbitka u svoti od 41.760,00 kn, po stopi od 15 % nakon umanjenja za 40% invalidnosti HRVI-a

1.205,00

8.       RAZLIKA POREZA (6-7)

1.418,86

9.       PRIREZ NA RAZLIKU POREZA ( PO STOPI OD 10 %)

141,88

10.   UKUPNO (8+9)

1.560,74

C    SVOTA ZA ISPLATU (5-10)

15.682,24

 

 


 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.08.2019.
broj prijava  1 437
broj odjava  1 281


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva