HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 14. prosinca 2007. Uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu

  Zagreb, 14. prosinca 2007. Uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu

Povodom učestalih medijskih objava vezanih uz ostvarivanje prava na mirovinu u 2007. i 2008. godini, te čestih krivih tumačenja zakonskih odredbi za ostvarivanje navedenih prava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan je pojasniti odredbe Zakona, s ciljem kvalitetnijeg obavještavanja hrvatske javnosti.


Uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu u 2007. godini za muškarce

Pravo na starosnu mirovinu u 2007. godini može ostvariti muškarac:

a) ako ima navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža (članak 30. stavak 1. ZOMO)
b) ako ima navršenih 64 godine i 6 mjeseci života i najmanje 15 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža (članak 178. stavak 1.točka 9. ZOMO)
c) ako ima navršenih 59 godina i 6 mjeseci života i 40 godina mirovinskog staža (članak 179. stavak 1. točka 9. ZOMO)
d) ako ima navršenih 65 godina života i provede najmanje 15 godina u zaposlenju s nepunim radnim vremenom prema propisima o radnim odnosima (članak 30. stavak 2. ZOMO).

Pravo na mirovinu prema odredbi čl. 178. i 179. ZOMO može se ostvariti još samo ove godine, kada prestaje prijelazno razdoblje u kojem se starosna mirovina može ostvariti pod povoljnijim uvjetima što se tiče uvjeta navršenih godina života. Naime, u 2007. godini dobna granica za stjecanje prava na mirovinu za muškarce je 64 godine i 6 mjeseci života ako mirovinu ostvaruju s najmanje 15 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža, odnosno 65 godina života ako mirovinu ostvaruju s najmanje 15 godina mirovinskog staža, te 59 godina i 6 mjeseci života ako mirovinu ostvaruju s najmanje 40 godina mirovinskog staža.


Uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu u 2007. godini za žene

Pravo na starosnu mirovinu u 2007. godini može ostvariti žena:

a) ako ima navršenih 60 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža (članak 30. stavak 1. ZOMO)
b) ako ima navršenih 59 godina i 6 mjeseci života i najmanje 15 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža (članak 178. stavak 1.točka 9. ZOMO)
c) ako ima navršenih 54 godine i 6 mjeseci života i 35 godina mirovinskog staža (članak 179. stavak 1. točka 9. ZOMO).
d) ako ima navršenih 60 godina života i provede najmanje 15 godina u zaposlenju s nepunim radnim vremenom prema propisima o radnim odnosima (članak 30. stavak 2. ZOMO).

Jednako muškarci tako i žene pravo na mirovinu prema odredbi čl. 178. i 179. ZOMO mogu ostvariti još samo ove godine, kada prestaje prijelazno razdoblje u kojem se starosna mirovina može ostvariti pod povoljnijim uvjetima što se tiče uvjeta navršenih godina života. Tako ženi u 2007. godini ostvaruju pravo na starosnu mirovinu  s navršenih 59 godina i 6 mjeseci života ako mirovinu ostvaruju s najmanje 15 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža, odnosno s navršenih 60 godina života ako mirovinu ostvaruju s najmanje 15 godina mirovinskog staža, te 54 godine i 6 mjeseci života ako imaju navršenih najmanje 35 godina mirovinskog staža.

Od 1. siječnja 2008. pravo na starosnu mirovinu može ostvariti osiguranik samo prema odredbi članka 30. ZOMO, tj. s navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža za muškarce, a osigurana žena s navršenih 60 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Pravo na starosnu mirovinu može se ostvariti samo nakon prestanka osiguranja. Stoga osiguranicima koji u 2007. godini imaju namjeru ostvariti pravo na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu, osim što trebaju imati ispunjen uvjet navršenih propisanih godina života i mirovinskog staža, radni odnos, odnosno osiguranje treba prestati najkasnije do 30. prosinca 2007.

Pravo na starosnu mirovinu pripada od dana ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu, ako je zahtjev za mirovinu podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka navedenog roka, osiguranik ima pravo na mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag (članak 32. ZOMO), stoga nije nužno zahtjev za priznavanje prava na mirovinu podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2007., već se zahtjev treba podnijeti najkasnije u roku od šest mjeseci od prestanka radnog odnosa odnosno osiguranja. Pravo na starosnu mirovinu je osobno materijalno pravo koje ne zastarijeva i ostvaruje se samo na zahtjev osiguranika, što znači da poslodavac nije ovlašten podnositi zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu u ime radnika.

Prijevremena starosna mirovina

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu može ostvariti osiguranik muškarac kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža, a osiguranik žena kada navrši 55 godina života i 30 godina mirovinskog staža (čl. 31. ZOMO-a).

U 2007. godini, posljednjoj godini prijelaznog razdoblja, prijevremenu starosnu mirovinu može ostvariti osiguranik muškarac kada navrši 59 godina i 6 mjeseci života i 35 godina mirovinskog staža, a osiguranik žena kada navrši 54 godine i 6 mjeseci života i 30 godina mirovinskog staža.

Prijevremena starosna mirovina smanjuje se za 0,34% za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja prava na mirovinu prije propisane dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu. Od 1. siječnja 2008. umanjenje prijevremene starosne mirovine iznosi 0,15% za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu u odnosu na propisanu dob za stjecanje prava na starosnu mirovinu, prema odredbi članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju («Narodne novine», broj 79/07.). Za godinu, odnosno 12 mjeseci umanjenje iznosi 1,8%, a za 5 godina (60 mjeseci) umanjenje prijevremene starosne mirovine iznosi 9%. Do primjene ovoga Zakona umanjenje prijevremene starosne mirovine za 5 godina iznosilo je 20,4%.

Mirovina se trajno umanjuje.

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.08.2019.
broj prijava  1 437
broj odjava  1 281


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva