Zagreb, 21. siječnja 2008. Obavijest o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2007. za poreznu prijavu

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavijestiti će korisnike mirovina o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2007., ako su isplaćena za 2007., te o svotama plaćenog poreza i prireza na mirovine preko Obavijesti  o mirovinskim primanjima za siječanj 2008.,  koju će korisnici primiti u veljači 2008. Obavijest će korisnicima mirovina dostaviti HZMO ako mirovinu primaju preko pošte ili poslovne banka u kojoj su otvorili račun za isplatu mirovine.

Korisnici mirovina koji će podnositi poreznu prijavu za 2007. trebaju presliku Obavijesti priložiti poreznoj prijavi do 28. veljače 2008. ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema mjestu prebivališta.

Nadležne službe Zavoda će od kraja siječnja 2008. izdavati potvrde o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2007. korisnicima mirovine koji neće biti obaviješteni o isplaćenim mirovinskim primanjima preko Obavijesti i korisnicima koji zatraže izdavanje potvrde zbog drugih opravdanih razloga, te nasljednicima nakon smrti korisnika.

Napominjemo da  Zavod neće obavještavati korisnike niti izdavati potvrde o mirovinskim primanjima koja su u 2007. isplaćena za prethodne godine, jer se ti podaci ne iskazuju u poreznoj prijavi za 2007. Navedene podatke Zavod dostavlja Poreznoj upravi u skladu s poreznim propisima, pa molimo korisnike da se ne obraćaju službama Zavoda sa zahtjevom za izdavanje takve potvrde.

Obavještavamo korisnike obiteljskih mirovina da Zavod ne izdaje potvrde o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2007. članovima obitelji koji su primali obiteljsku mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao niti djeci, odnosno djeci i zaposlenoj majci ili ocu koji su primali mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju jer su mirovine ovih korisnika neoporeziv dohodak od nesamostalnog rada, pa potvrdu nije potrebno priložiti poreznoj prijavi.

Također, korisniku mirovine ili članu obitelji korisnika obiteljske mirovine (osim djece) koji su uzdržavani članovi obitelji, korisniku mirovine ili drugom poreznom obvezniku Zavod ne izdaje dodatne potvrde jer im je dostavio Obavijest ili izdao potvrdu. Status uzdržavanog člana obitelji, na temelju podnesene porezne prijave, utvrđuje Porezna uprava prema podacima o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2007. koje joj je Zavod dostavio. Djeci koja su u 2007. primala obiteljsku mirovinu, a uzdržavani su članovi obitelji, Zavod ne dostavlja Obavijest niti izdaje potvrdu o isplaćenim mirovinskim primanjima jer je njihova mirovina neoporeziv dohodak, a status uzdržavanog člana obitelji već je utvrđen.

Prijavu poreza na dohodak obvezno podnose umirovljenici koji su u 2007. ostvarili uz dohodak od mirovine i neki drugi dohodak, a ako su ostvarili samo dohodak od mirovine na koju je obračunat i uplaćen porez, mogu podnijeti poreznu prijavu ako prema  Zakonu o porezu na dohodak imaju pravo na povrat uplaćenog poreza.

 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.03.2018.
broj prijava  2552
broj odjava  1400


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva