HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Područni ured u Puli- Pola

PODRUČNI URED U PULI-POLA,  za područje Istarske županije

PREDSTOJNIK
Krešimir Maurac privremeno obavlja poslove predstojnika Područnog ureda u Puli-Pola
 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
Područni ured u Puli- Pola,
52100 PULA, Danteov trg 4 ( Obavijest o preseljenju  na novu adresu Danteov trg 4  )
tel. centrala: 052/390-300
fax: 052/544-408 i 052/394 463
radno vrijeme: radnim danom od 8 do 16 sati
(u razdoblju od 15. lipnja do 31. kolovoza radno vrijeme počinje u 7, a završava u 15 sati)
e-mail:

KONTAKT ZA KORISNIKE
informacije o stanju predmeta (broj spisa, zaduženje, opće informacije o spisu i sl.) 
052/390-312
 

Upiti korisnika
 
Odjel za mirovinsko osiguranje (matična evidencija)
- 052/390-376 i 052/390-366
ili putem elektroničke pošte načelnice Odjela: sanja.lazaric@mirovinsko.hr 
 

 

Odjel za rješavanje o pravima u prvom stupnju
- mirovine:  052/390-303 i 390-304  
 
- doplatak za djecu:
052/390-395, mail: suzana.jaklin@mirovinsko.hr  i 
052/390-400, mail: ivka.vlahovic@mirovinsko.hr 
 
- izdavanje potvrde A1 za izaslanje radnika u druge države
052/390-335  ili putem maila josipa.trogrlic@mirovinsko.hr i hana.juric@mirovinsko.hr 
 
- pravni savjeti  / upiti korisnika u vezi s primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju / rješavanje u prvom stupnju o pravu na mirovinu primjenom pravnih propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti:  
052/390-304 (posredstvom administratora) 
ili putem elektroničke pošte načelnice Odjela: anita.slokovic@mirovinsko.hr 

 

 ISPOSTAVE

 

1. BUZET

2. LABIN

3. PAZIN

4. POREČ

5. ROVINJ

6. UMAG

 


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva