HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Priopćenje za javnost u vezi s isplatom doplatka za djecu za mjesec ožujak u travnju 2002.

Isplata doplatka za djecu za mjesec ožujak počet će 26. travnja 2002. Upozoravamo da će većina korisnika doplatka za djecu rješenja dobiti nakon isplate za ožujak.

Dakle, doplatak za djecu za mjesec ožujak 2002. godine bit će isplaćen za 162 474 korisnika za  311 600 djece. Za tu isplatu bit će potrebno 88.608.772,28 kn.

Točan broj korisnika, odnosno točan broj djece koja će ostvarivati pravo na doplatak za djecu u godini 2002. prema novom Zakonu i novim cenzusima, znat će se tek kada budu obrađeni svi zahtjevi, predvidivo do kraja lipnja 2002.

Još jednom upozoravamo potencijalne korisnike doplatka za djecu da se za svaku godinu mora obnoviti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu. Dakle, i oni koji su doplatak dobivali do 28. veljače 2002., ako žele ostvarivati dječji doplatak i dalje, moraju (ako to još nisu do sada učinili) obnoviti zahtjev za ovu godinu.

Podsjećamo da pravo na doplatak za djecu za 2002. godinu korisnik ostvaruje prema odredbama novog Zakona o doplatku za djecu («Narodne novine», broj 94/01), između ostalog, pod uvjetom da mu ukupno dohodak po članu kućanstva mjesečno ne prelazi zakonski određenu svotu kao dohodovni cenzus. Pravo na doplatak za djecu za siječanj i veljaču 2002., godine korisnici su ostvarivali na osnovi dohodovnog cenzusa za 2001. godinu, a od 1. ožujka 2002. primjenjuje se dohodovni cenzus za 2002. godinu koji iznosi 1.330,40 kn.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 1. ožujka 2002. provodi redovito godišnje prevođenje i pravo na doplatak za djecu određuje se korisnicima, prema prihodima ostvarenim u 2001. godini.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zaprimio je ukupno 275 735 zahtjeva za doplatak za djecu u 2002. godini (to su prvi, odnosno zahtjevi novih korisnika, zahtjevi postojećih korisnika zbog promjena podataka i zahtjevi za prevođenje).

Na dan 22. travnja 2002. bilo je riješeno 191 057 zahtjeva, što iznosi 69,29 posto. Očekuje se da će većina zahtijeva biti riješena tijekom sljedećeg mjeseca te da će sav posao biti završen ranije nego prošle godine.

Do obrade podataka u travnju doneseno je 159 056 rješenja o nastavnom pravu na doplatak za djecu, od toga 151 691 pozitivno, a 7 365 negativnih. Negativna rješenja donesena su uglavnom zbog promjene dohodovnog cenzusa i neispunjavanja uvjeta prebivališta (Naime prema sadašnjem Zakonu korisnik doplatka za djecu mora biti hrvatski državljanin koji ima neprekidno prebivalište u Republici Hrvatskoj  najmanje tri godine, prije podnošenja zahtjeva).

Pored rješenja o nastavnom pravu, u 2002. godini doneseno je i 16 944 rješenja po novim (prvim) zahtjevima, odnosno prema zahtjevima zbog promjena podataka. Od toga 11 448 pozitivnih i 5 496 negativnih.

Napominjemo da se za jednog korisnika ponekad donosi više rješenja, stoga  broja donesenih rješenja nije istovjetan s broja korisnika u isplati .

Podsjećamo zainteresirane da se zahtjevi za doplatak za djecu zaprimaju tijekom cijele godine. Osnovni podaci u vezi s podnošenjem zahtjeva te podaci o uvjetima i dokumentima koji su potrebni za ostvarivanje tog prava dostupni  su na  govornom automatu Zavoda - broj 060-103-103 te na brojevima telefona – 01/4595-932 i 01/4595-955, a nalaze se i na letku koji se može uzeti na šalterima svih područnih službi Zavoda.


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2018.
(u srpnju 2018.)

U Zavodu je bilo:

1554821 Osiguranika - ukupno

1323311  Radnici kod pravnih osoba
123498  Radnici kod fizičkih osoba
63329  Obrtnici
19520  Poljoprivrednici
20010  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5067  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 10.08.2018.
broj prijava  1269
broj odjava  1504


opširnije

1233508 Korisnika mirovina - ukupno


503250  Korisnici starosnih mirovina
23136 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84228 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
189923  Korisnici prijevremene mirovine
252  Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
193373  Korisnici invalidskih mirovina
239346  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668211 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565297 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,26 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,84 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2018. (6.352 kn) iznosi 56,12%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.287,61 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.234.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2018.
(u srpnju 2018.)

U Zavodu je bilo 

132531 korisnika doplatka za djecu za 256 715 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 383,08 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 447,01 kn. ... arhiva