Priopćenje za javnost sa 40. sjednice Upravnog vijeća HZMO-a

Dana 5. lipnja 2002. održana je 40. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s koje kao najvažnije ističemo:

Upravno vijeće razmotrilo je informaciju o stanju portfelja Zavoda za 2001. koju je za Upravno vijeće Zavoda pripremio “HMO” d.o.o. U uvodnom obrazloženju rečeno je da je u 2001. godini portfeljem Zavoda gospodario Hrvatski fond za privatizaciju, te s obzirom na to da on nije ispunio svoju ugovornu obvezu i dostavio Izvješće o upravljanju portfeljem Zavoda za 2001.godinu, “HMO” d.o.o. je ovu informaciju pripremo na osnovi podataka koje taj fond dostavljao Zavodu tijekom godine. Nakon kratke rasprave informacija je prihvaćena, uz zaključak da se od Hrvatskog fonda za privatizaciju zatraži da Zavodu dostavi izvješće o upravljanu portfeljem Zavoda, ali sada za razdoblje siječanj - lipanj 2002. Isto tako, zaključeno je da izvješće o svom radu također trebaju Zavodu podnijeti i članovi nadzornih odbora dioničkih društava u kojima Zavod ima više od 25% udjela, a koji zastupaju interese Zavoda.

U nastavku sjednice zaključeno je da treba ustrajati na zahtjevu da Vlada Republike Hrvatske utvrdi naknadu Zavodu za dionice izdvojene za pokriće kapitalnih izdataka Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo.

Prema zahtjevu Hrvatskog fonda za privatizaciju dana je suglasnost za glasovanje o smanjenju temeljnog kapitala u PIK-u Vrbovec – mesnoj industriji d.d. Vrbovec, čime je zapravo ovom kombinatu omogućen nastavak poslovanja.

Dana je suglasnost ravnatelju Zavoda za potpisivanje ugovora o zamjeni dionica “Plive” d.d. Zagreb i “Končara-elektroindustrije” d.d. Zagreb iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za dionice “Podravke” d.d. Koprivnica i “JANAF”-a d.d. Zagreb iz portfelja “Kapitalnog fonda” d.d.

Na ovoj sjednici usvojeno je redovito Financijsko izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u razdoblju siječanjožujak 2002., te informacija o poslovanju “HMID”-a d.o.o. i “Kapitalnog fonda” d.d. u 2001. godini te u prvom tromjesečju 2002.


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1506912 Osiguranika - ukupno

1299438  Radnici kod pravnih osoba
103855  Radnici kod fizičkih osoba
59853  Obrtnici
19437  Poljoprivrednici
19223  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5020  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.02.2018.
broj prijava  3177
broj odjava  2404


opširnije

1236258 Korisnika mirovina - ukupno


503848  Korisnici starosnih mirovina
25970 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83767 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
193492  Korisnici prijevremene mirovine
285 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190627  Korisnici invalidskih mirovina
238269  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670187 Korisnici mirovina - žene (54,21%)
566071 Korisnici mirovina - muškarci (45,79%)

1:1,22 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.664,26  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za studeni 2018. (6.267 kn) iznosi 58,47 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.363,35 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.336.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

159297 korisnika doplatka za djecu za  305409 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,25 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,06 kn. ... arhiva