HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Isplata akontacije dodatka uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina

Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina (“Narodne novine”, broj 45/02) počeo se primjenjivati dana 1. svibnja 2002.

 Navedenim Zakonom uređeno je pravo na dodatak uz mirovinu hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su pravo na mirovinu ostvarili u nekoj od republika bivše SFRJ, a mirovina im je bila isplaćivana prema Zakonu o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ (“Narodne novine”, broj 96/93), dakle za sada samo mirovine ostvarene u BiH.

 Od 1. svibnja 2002., dok se ne pribave podaci od stranih nositelja mirovinskog osiguranja o isplaćenim mirovinama u 2001. godini, Zavod će na temelju zahtjeva korisnika mirovina i nakon provedenog postupka isplaćivati mjesečnu akontaciju dodatka koja se određuje u visini od 30% od osnovice za dodatak, tj. u visini od 399,12 kn mjesečno.

Nakon što se pribave podaci o isplaćenim svotama mirovine donijet će se rješenje o pravu na dodatak uz mirovinu i odrediti pripadajuća svota dodatka uz obračun isplaćenih svota akontacija dodatka.

 Dana 27. lipnja 2002. počinje  isplata akontacije dodatka uz mirovinu za svibanj 2002.

 Sredstva za isplatu akontacije ovog dodatka za 5 084 korisnika u lipnju 2002. osigurana su u proračunu Republike Hrvatske.

 Dodatak uz mirovinu isplaćivati će se preko Hrvatske poštanske banke na štedne knjižice korisnika otvorene u Banci. Korisnicima koji nisu otvorili štednu knjižicu, Hrvatska poštanska banka otvorit će knjižicu te ih dopisom obavijestiti da štednu knjižicu preuzmu u pošti.

Informacije o ostvarivanju prava na dodatak mogu se dobiti i na info telefonu Zavoda 0800-63-63-63 od 12-14 sati, govornom automatu Zavoda 060-103-103 (cijena poziva 1,13 kn/min) i na Web stranici Zavoda, www.mirovinsko.hr.
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2018.
(u srpnju 2018.)

U Zavodu je bilo:

1554821 Osiguranika - ukupno

1323311  Radnici kod pravnih osoba
123498  Radnici kod fizičkih osoba
63329  Obrtnici
19520  Poljoprivrednici
20010  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5067  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 10.08.2018.
broj prijava  1269
broj odjava  1504


opširnije

1233508 Korisnika mirovina - ukupno


503250  Korisnici starosnih mirovina
23136 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84228 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
189923  Korisnici prijevremene mirovine
252  Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
193373  Korisnici invalidskih mirovina
239346  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668211 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565297 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,26 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,84 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2018. (6.352 kn) iznosi 56,12%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.287,61 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.234.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2018.
(u srpnju 2018.)

U Zavodu je bilo 

132531 korisnika doplatka za djecu za 256 715 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 383,08 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 447,01 kn. ... arhiva