Isplata akontacije dodatka uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina

Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina (“Narodne novine”, broj 45/02) počeo se primjenjivati dana 1. svibnja 2002.

 Navedenim Zakonom uređeno je pravo na dodatak uz mirovinu hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su pravo na mirovinu ostvarili u nekoj od republika bivše SFRJ, a mirovina im je bila isplaćivana prema Zakonu o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ (“Narodne novine”, broj 96/93), dakle za sada samo mirovine ostvarene u BiH.

 Od 1. svibnja 2002., dok se ne pribave podaci od stranih nositelja mirovinskog osiguranja o isplaćenim mirovinama u 2001. godini, Zavod će na temelju zahtjeva korisnika mirovina i nakon provedenog postupka isplaćivati mjesečnu akontaciju dodatka koja se određuje u visini od 30% od osnovice za dodatak, tj. u visini od 399,12 kn mjesečno.

Nakon što se pribave podaci o isplaćenim svotama mirovine donijet će se rješenje o pravu na dodatak uz mirovinu i odrediti pripadajuća svota dodatka uz obračun isplaćenih svota akontacija dodatka.

 Dana 27. lipnja 2002. počinje  isplata akontacije dodatka uz mirovinu za svibanj 2002.

 Sredstva za isplatu akontacije ovog dodatka za 5 084 korisnika u lipnju 2002. osigurana su u proračunu Republike Hrvatske.

 Dodatak uz mirovinu isplaćivati će se preko Hrvatske poštanske banke na štedne knjižice korisnika otvorene u Banci. Korisnicima koji nisu otvorili štednu knjižicu, Hrvatska poštanska banka otvorit će knjižicu te ih dopisom obavijestiti da štednu knjižicu preuzmu u pošti.

Informacije o ostvarivanju prava na dodatak mogu se dobiti i na info telefonu Zavoda 0800-63-63-63 od 12-14 sati, govornom automatu Zavoda 060-103-103 (cijena poziva 1,13 kn/min) i na Web stranici Zavoda, www.mirovinsko.hr.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1506912 Osiguranika - ukupno

1299438  Radnici kod pravnih osoba
103855  Radnici kod fizičkih osoba
59853  Obrtnici
19437  Poljoprivrednici
19223  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5020  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.02.2018.
broj prijava  3177
broj odjava  2404


opširnije

1236258 Korisnika mirovina - ukupno


503848  Korisnici starosnih mirovina
25970 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83767 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
193492  Korisnici prijevremene mirovine
285 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190627  Korisnici invalidskih mirovina
238269  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670187 Korisnici mirovina - žene (54,21%)
566071 Korisnici mirovina - muškarci (45,79%)

1:1,22 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.664,26  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za studeni 2018. (6.267 kn) iznosi 58,47 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.363,35 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.336.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

159297 korisnika doplatka za djecu za  305409 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,25 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,06 kn. ... arhiva