Isplata akontacije dodatka uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina

Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina (“Narodne novine”, broj 45/02) počeo se primjenjivati dana 1. svibnja 2002.

 Navedenim Zakonom uređeno je pravo na dodatak uz mirovinu hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su pravo na mirovinu ostvarili u nekoj od republika bivše SFRJ, a mirovina im je bila isplaćivana prema Zakonu o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ (“Narodne novine”, broj 96/93), dakle za sada samo mirovine ostvarene u BiH.

 Od 1. svibnja 2002., dok se ne pribave podaci od stranih nositelja mirovinskog osiguranja o isplaćenim mirovinama u 2001. godini, Zavod će na temelju zahtjeva korisnika mirovina i nakon provedenog postupka isplaćivati mjesečnu akontaciju dodatka koja se određuje u visini od 30% od osnovice za dodatak, tj. u visini od 399,12 kn mjesečno.

Nakon što se pribave podaci o isplaćenim svotama mirovine donijet će se rješenje o pravu na dodatak uz mirovinu i odrediti pripadajuća svota dodatka uz obračun isplaćenih svota akontacija dodatka.

 Dana 27. lipnja 2002. počinje  isplata akontacije dodatka uz mirovinu za svibanj 2002.

 Sredstva za isplatu akontacije ovog dodatka za 5 084 korisnika u lipnju 2002. osigurana su u proračunu Republike Hrvatske.

 Dodatak uz mirovinu isplaćivati će se preko Hrvatske poštanske banke na štedne knjižice korisnika otvorene u Banci. Korisnicima koji nisu otvorili štednu knjižicu, Hrvatska poštanska banka otvorit će knjižicu te ih dopisom obavijestiti da štednu knjižicu preuzmu u pošti.

Informacije o ostvarivanju prava na dodatak mogu se dobiti i na info telefonu Zavoda 0800-63-63-63 od 12-14 sati, govornom automatu Zavoda 060-103-103 (cijena poziva 1,13 kn/min) i na Web stranici Zavoda, www.mirovinsko.hr.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo:

1528590 Osiguranika - ukupno

1315447  Radnici kod pravnih osoba
108494  Radnici kod fizičkih osoba
60485  Obrtnici
19441  Poljoprivrednici
19647  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4993  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 10.12.2018.
broj prijava  3273
broj odjava  2820


opširnije

1235084 Korisnika mirovina - ukupno


504194  Korisnici starosnih mirovina
25050 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84035 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192217  Korisnici prijevremene mirovine
269 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
191456  Korisnici invalidskih mirovina
237863  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669468 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565616 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.655,49  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2018. (6.195 kn) iznosi 59,01 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.387,63 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.323.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo 

155183 korisnika doplatka za djecu za  297081 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,82 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 393,99 kn. ... arhiva