Australija

Na ovim stranicama možete naći tiskanice koje trebate popuniti i potpisane dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje radi ostvarivanja prava na mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja.

- ako podnosite zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja, popunite tiskanicu 'Zahtjev za australsku mirovinu 2' (pdf, 454 kb) i tiskanicu 'Prihodi i imovina' (pdf, 266 kb). Kao dio tiskanice 'Zahtjeva za australsku mirovinu 2' nalaze se 'Upute za australsku mirovinu 1' koje Vam služe radi lakšeg popunjavanja tiskanice zahtjeva.

- ako podnosite zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja, popunite tiskanicu 'Zahtjev za australsku mirovinu 2' (pdf, 454 kb), tiskanicu 'Prihodi i imovina' (pdf, 266 kb) i tiskanicu 'Radna sposobnost' (pdf, 464 kb).

Također, potrebno je da  vaš osobni liječnik popuni tiskanicu 'Izvješće liječnika koji liječi pacijenta (Izvan Australije)' (pdf, 607 kb – tiskanica 'Treating doctor's Report' – TDR). Napominjemo, da eventualne troškove popunjavanja ove tiskanice snosite sami.
Kao dio tiskanice 'Zahtjeva za australsku mirovinu 2' nalaze se 'Upute za australsku mirovinu 1', koje Vam služe radi lakšeg popunjavanja tiskanice zahtjeva.
Zahtjevu je također potrebno priložiti raspoloživu noviju medicinsku dokumentaciju.

 


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2018.
(u listopadu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1546848 Osiguranika - ukupno

1322851  Radnici kod pravnih osoba
116509  Radnici kod fizičkih osoba
63302  Obrtnici
19492  Poljoprivrednici
19682  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4927  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.11.2018.
broj prijava  2342
broj odjava  2326


opširnije

1234073 Korisnika mirovina - ukupno


503587  Korisnici starosnih mirovina
24487 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83991 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
191435  Korisnici prijevremene mirovine
263 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192060  Korisnici invalidskih mirovina
238250  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668712 Korisnici mirovina - žene (54,19%)
565361 Korisnici mirovina - muškarci (45,81%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.653,92  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2018. (6.264 kn) iznosi 58,33 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.381,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.315.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2018.
(u listopadu 2018.)

U Zavodu je bilo 

151035 korisnika doplatka za djecu za 288834 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 368,72 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 408,33 kn. ... arhiva