Australija

Na ovim stranicama možete naći tiskanice koje trebate popuniti i potpisane dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje radi ostvarivanja prava na mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja.

- ako podnosite zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja, popunite tiskanicu 'Zahtjev za australsku mirovinu 2' (pdf, 372 kb) i tiskanicu 'Prihodi i imovina' (pdf, 194 kb). Kao dio tiskanice 'Zahtjeva za australsku mirovinu 2' nalaze se 'Upute za australsku mirovinu 1' koje Vam služe radi lakšeg popunjavanja tiskanice zahtjeva.

- ako podnosite zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja, popunite tiskanicu 'Zahtjev za australsku mirovinu 2' (pdf, 372 kb), tiskanicu 'Prihodi i imovina' (pdf, 194 kb) i tiskanicu 'Radna sposobnost' (pdf, 464 kb).

Također, potrebno je da  vaš osobni liječnik popuni tiskanicu 'Izvješće liječnika koji liječi pacijenta (Izvan Australije)' (pdf, 607 kb – tiskanica 'Treating doctor's Report' – TDR). Napominjemo, da eventualne troškove popunjavanja ove tiskanice snosite sami.
Kao dio tiskanice 'Zahtjeva za australsku mirovinu 2' nalaze se 'Upute za australsku mirovinu 1', koje Vam služe radi lakšeg popunjavanja tiskanice zahtjeva.
Zahtjevu je također potrebno priložiti raspoloživu noviju medicinsku dokumentaciju.

 


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za veljaču  2017.
(u ožujku 2017.)

U Zavodu je bilo:

1437782 Osiguranika - ukupno

1231956  Radnici kod pravnih osoba
103270  Radnici kod fizičkih osoba
56123  Obrtnici
19652  Poljoprivrednici
20340  Samostalne profesionalne djelatnosti
160  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6281  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 29.03.2017.
broj prijava  1789
broj odjava  1057


opširnije

1230830 Korisnika mirovina - ukupno


506133 Korisnici starosnih mirovina
15840 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85710 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
181275 Korisnici prijevremene mirovine
172 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
199281 Korisnici invalidskih mirovina
242419 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668395 Korisnici mirovina - žene (54,30%)
562435 Korisnici mirovina - muškarci (45,70%)

1:1,17 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.430,22 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za siječanj 2017. (5.895kn) iznosi 58,19%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 29 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 1.831,21 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.084.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za veljaču 2017.
(u ožujku 2017.)

U Zavodu je bilo 

173 818 korisnika doplatka za djecu za 326 005 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,64 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 370,92 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 121.000.000 kn.

 ... arhiva