HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Australija

Na ovim stranicama možete naći tiskanice koje trebate popuniti i potpisane dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje radi ostvarivanja prava na mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja.

- ako podnosite zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja, popunite tiskanicu 'Zahtjev za australsku mirovinu 2' (pdf, 454 kb) i tiskanicu 'Prihodi i imovina' (pdf, 266 kb). Kao dio tiskanice 'Zahtjeva za australsku mirovinu 2' nalaze se 'Upute za australsku mirovinu 1' koje Vam služe radi lakšeg popunjavanja tiskanice zahtjeva.

- ako podnosite zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja, popunite tiskanicu 'Zahtjev za australsku mirovinu 2' (pdf, 454 kb), tiskanicu 'Prihodi i imovina' (pdf, 266 kb) i tiskanicu 'Radna sposobnost' (pdf, 464 kb).

Također, potrebno je da  vaš osobni liječnik popuni tiskanicu 'Izvješće liječnika koji liječi pacijenta (Izvan Australije)' (pdf, 607 kb – tiskanica 'Treating doctor's Report' – TDR). Napominjemo, da eventualne troškove popunjavanja ove tiskanice snosite sami.
Kao dio tiskanice 'Zahtjeva za australsku mirovinu 2' nalaze se 'Upute za australsku mirovinu 1', koje Vam služe radi lakšeg popunjavanja tiskanice zahtjeva.
Zahtjevu je također potrebno priložiti raspoloživu noviju medicinsku dokumentaciju.

 


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2018.
(u kolovozu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1563560 Osiguranika - ukupno

1328529  Radnici kod pravnih osoba
126880  Radnici kod fizičkih osoba
63941  Obrtnici
19480  Poljoprivrednici
19607  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5036  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.09.2018.
broj prijava  2700
broj odjava  3323

opširnije

1233430 Korisnika mirovina - ukupno


503108  Korisnici starosnih mirovina
23560 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84162 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
190335  Korisnici prijevremene mirovine
256 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192924  Korisnici invalidskih mirovina
239085  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668180 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565250 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,34 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2018. (6.276 kn) iznosi 56,79 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.294,25 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.234.550.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2018.
(u kolovozu 2018.)

U Zavodu je bilo 

138751 korisnika doplatka za djecu za 269 689 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 379,63 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 398,97 kn. ... arhiva