HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Kapitalni fond d.d. (zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom)

 

OSNOVNI PODACI O KAPITALNOM FONDU

TIP:

zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

DATUM OSNIVANJA:

26. ožujka, 1999.

MB 1436317

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE:

Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.

TEMELJNI KAPITAL

384.550.100,00 HRK

BROJ DIONICA

3.845.501

NOMINALNA VRIJEDNOST

100,00 HRK

ISIN

HRKAPFRA0005

Ograničenja u raspolaganju dionicama Dionice su uključene u SKDD od 25.10.2006.

VLASNIČKA STRUKTURA

HZMO : 99.992%

HMID  : 0.008%

Statut Kapitalnog fonda

Pravila Kapitalnog fonda

HANFA  rješenje o usklađenju Kapitalnog fonda


PET NAJJAČIH DJELATNOSTI
na dan 31.12.2015.

  Djelatnost Udio u portfelju Fonda
1. Industrija i ind.usluge 46,7 %
2. Prehrana i pića 18,5 %
3. Turizam 8,4 %
4. Financije 6,1 %
5. Nafta i plin 5,8 %

 
PET NAJJAČIH ZEMALJA
na dan 31.12.2015.

  Dionica Udio u portfelju Fonda
1. Hrvatska 71,5 %
2. Austrija 11,1 %
3. Slovenija 8,5 %
4. Rumunjska 4,6 %
5. Češka 2,0 %

 
PET NAJJAČIH DIONICA
na dan 31.12.2015.

  Dionica Udio u portfelju Fonda
1. Končar 38,1 %
2. Podravka 10,7 %
3. Zavarovalnica Triglav 4,5 %
4. Adris 4,1 %
5. Palfinger 3,7 %

 
 
Rezultati Kapitalnog fonda od početka rada

Ukupni prinos fonda od osnivanja 202,3 %
Prosječni godišnji prinos 8,5 %
Rast neto imovine fonda 779,6 milijuna kuna
Isplaćena dividenda* 166,3 milijuna kuna
Starost fonda 17 godina

 *Kapitalni fond isplatio je dividende u proračun HZMO-a.

Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za studeni  2016.
(u prosincu 2016.)

U Zavodu je bilo:

1456824 Osiguranika - ukupno

1245524  Radnici kod pravnih osoba
107928  Radnici kod fizičkih osoba
56810  Obrtnici
19642  Poljoprivrednici
20688  Samostalne profesionalne djelatnosti
183  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6049  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.01.2017.
broj prijava  1355
broj odjava 993


opširnije

1232959 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:

* Od obrade mirovina za studeni 2016. (isplata u prosincu 2016.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u  (Zakon o mirovinskom osiguranju - N.N. 157/13) obustavljena je isplata mirovina za 1554 korisnika (31 korisnik mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i 1523 korisnika u inozemstvu) te je dodatno obustavljena isplata za 1862 korisnika zbog nedostavljenih potvrda o životu.

507421 Korisnici starosnih mirovina
14468 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
86541 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
179276 Korisnici prijevremene mirovine
156 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
201944 Korisnici invalidskih mirovina
243153 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

 669026 Korisnici mirovina - žene (54,26%)
563933 Korisnici mirovina - muškarci (45,74%)

1:1,18 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.417,55 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za listopad 2016. (5.642kn) iznosi 60,57%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 2.194,77 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.083.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za studeni 2016.
(u prosincu 2016.)

U Zavodu je bilo 

171 740 korisnika doplatka za djecu za 321 785 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,03 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 373,86 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 125.000.000 kn.

 ... arhiva