HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest o pregovorima održanim radi sklapanja Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnom osiguranju

Zagreb, 29.01.2019.
U Središnjoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 28. i 29. siječnja 2019. održani su pregovori o nacrtu Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnom osiguranju. Spomenuti je Ugovor  potpisan 18. prosinca 2018. u Seulu, Republici Koreji.
Voditelj hrvatskog izaslanstva bila je načelnica Sektora za europske poslove i međunarodnu suradnju u području mirovinskog sustava i socijalne sigurnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Sandra Frankić, a voditelj korejskog izaslanstva  direktor Sektora nacionalne politike za sustav mirovinskog osiguranja Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi Hoyun Jang.
Tijekom pregovora predstavljene su ustanove obiju strana nadležne za mirovinsko osiguranje, koje će ujedno ubuduće biti nadležne za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnom osiguranju. Razmijenjene su i informacije o hrvatskom i korejskom mirovinskom sustavu.   
Predmet pregovora bio je nacrt Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnom osiguranju koji je predložila Republika Koreja. Nakon postignutog dogovora o svim odredbama navedenog Administrativnog sporazuma, voditelji delegacija obje ugovorne strane potpisom su potvrdili da je tekst nacrta Administrativnog sporazuma konačno dogovoren te spreman za potpisivanje od strane ovlaštenih predstavnika tijela vlasti obiju država.
U sljedećoj fazi pregovora predviđeno je dogovaranje tiskanica i postupaka potrebnih za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnom osiguranju i Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnom osiguranju.

 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.09.2019.
broj prijava  3 321
broj odjava  3 670


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva