Održani stručni razgovori predstavnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i nadležne ustanove za socijalnu sigurnost u Kraljevini Nizozemskoj Sociale Verzekeringsbank

Zagreb, 25.03.2019.
Na poziv i u organizaciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 22. ožujka 2019. u Središnjoj službi održani su stručni razgovori predstavnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s predstavnicima nadležne ustanove za socijalnu sigurnost u Kraljevini Nizozemskoj  Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Hrvatsku delegaciju vodio je pomoćnik ravnatelja za provedbu uredbi Europske unije i  međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju Dražen Mršić, a nizozemsku delegaciju viša savjetnica za strateške i vanjske odnose u Međunarodnom odjelu gđa Sacha Geenen. S obzirom na to da su obje ustanove nadležne za davanja iz sustava mirovinskog osiguranja i obiteljska davanja te određivanje mjerodavnog zakonodavstva, tijekom stručnih razgovora razmijenjene su informacije o ustrojstvu ustanova i zakonodavnom uređenju pojedinih instituta iz nadležnosti ustanova.
Predstavnici HZMO-a informirali su nizozemske predstavnike o mirovinskoj reformi i izmjenama na području obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti u Republici Hrvatskoj te o statističkim podacima u postupcima određivanja mjerodavnog zakonodavstva primjenom članka 16. Uredbe 883/2004 koji se odnose na Kraljevinu Nizozemsku.
Predstavnici nizozemskoga SVB-a predstavili su ustrojstvo i nadležnost Službe za međunarodnu kontrolu (IVU) koja obavlja periodičke terenske provjere osobnih i obiteljskih okolnosti korisnika koje utječu na pravo i visinu davanja iz nizozemskog mirovinskog osiguranja. Razmijenjene su informacije o aktivnostima u vezi s uvođenjem elektroničke razmjene podataka o činjenici smrti između HZMO-a i SVB-a te informacije o EESSI-u, informatičkom sustavu putem kojeg će od 1. srpnja 2019. ustanove socijalne sigurnosti država članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora (EGP) te Švicarske Konfederacije elektroničkim putem razmjenjivati podatke.  Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.06.2019.
broj prijava   2 800
broj odjava  2 087


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva