HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Održani Međunarodni savjetodavni dani u Varaždinu i Čakovcu

Zagreb, 12.04.2019.
Na poziv i u organizaciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 10. i 11. travnja 2019. u Varaždinu i Čakovcu održani su Međunarodni savjetodavni dani na kojima su sudjelovali predstavnici austrijskog mirovinskog osiguranja iz Graza Gerhard Bauer i Rene Bauer, predstavnici Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Varaždinu Jadranka Bursać Rihtarić i Karmen Mašić, predstavnica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Čakovcu Tamara Taradi te iz Središnje službe Goran Carević.
Tijekom dva savjetodavna dana predstavnici austrijskog i hrvatskog zavoda pružali su pravnu pomoć i potrebne informacije zainteresiranim strankama, uz izravno prevođenje s njemačkog jezika.
Pitanja osiguranika, odnosno korisnika prava na održanim savjetodavnim danima odnosila su se na: 
tijek i trajanje postupka u povodu podnesenih zahtjeva za ostvarivanje prava na mirovinu i ostala mirovinska davanja iz austrijskog i hrvatskog osiguranja
uvjete za ostvarivanje prava na invalidsku i starosnu mirovinu 
uvjete za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu i pitanja o prestanku prava
uvjete za priznanje prava na zaštitni dodatak i pomoć i njegu druge osobe 
postupak utvrđivanja razdoblja osiguranja navršenih u Austriji i Hrvatskoj
potvrde o životu
postupak isplate 14 austrijskih mirovina u jednoj kalendarskoj godini, jer se iz Republike Austrije isplaćuje dvostruka svota mirovine za travanj i listopad tekuće godine. 
Međunarodni savjetodavni dani, koji se bez prekida održavaju već 39 godina u Republici Austriji i Republici Hrvatskoj,  jedan su od temeljnih alata kojim se osigurava dobra i učinkovita suradnja nadležnih provedbenih ustanova na području mirovinskog osiguranja,  što su potvrdile i reakcije korisnika i osiguranika. Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva