HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Održani stručni razgovori predstavnika Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine s područja mirovinskog osiguranja

Zagreb, 22.05.2019.
Stručni razgovori tijela za vezu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine s područja mirovinskog osiguranja održani su u Bijeljini, u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, 14. i 15. svibnja 2019.
Hrvatsku delegaciju vodio je pomoćnik ravnatelja za provedbu uredbi Europske unije i  međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje Dražen Mršić, a delegaciju Bosne i Hercegovine pomoćnik direktora za ostvarivanje prava  u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Brano Simanić  i pomoćnica direktora za provedbu osiguranja u Federalnom zavodu za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Gordana Vojvodić. 
Predstavnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje informirali su bosanskohercegovačke predstavnike tijela za vezu o posljednjoj mirovinskoj reformi i izmjenama na području obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti u Republici Hrvatskoj. Razmijenjeni su statistički podaci o postupcima ponovnog određivanja mirovina prema članku 43. Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te su raspravljena određena sporna pitanja u primjeni navedenoga Ugovora.
Na inicijativu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje raspravljeno je i postupanje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje pri odlučivanju o zahtjevima za starosnu mirovinu, koji su u Republici Hrvatskoj, u skladu s člankom 37. Zakona o mirovinskom osiguranju, podneseni jedan mjesec prije prestanka osiguranja, a s obzirom na to da se u takvim slučajevima podnositelji zahtjeva iz Republike Hrvatske susreću s problemima u ostvarivanju prava na mirovinu za razdoblja osiguranja navršena u Bosni i Hercegovini.Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.09.2019.
broj prijava  3 321
broj odjava  3 670


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva