Obavijest o održanim stručnim razgovorima predstavnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i njemačkih ustanova nadležnih za provedbu uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u području mirovinskog osiguranja

Zagreb, 24.05.2019.
U Središnjoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 22. i 23. svibnja 2019. održani su stručni razgovori predstavnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) s predstavnicima njemačkih ustanova nadležnih za provedbu uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd (DRV Bayern Süd), Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) i Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.
Hrvatsku delegaciju vodio je pomoćnik ravnatelja za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju Dražen Mršić, a njemačku delegaciju voditelj za područje međunarodnog socijalnog prava u Odjelu za temeljne propise DRV Bunda Ulrich Petersen i  voditelj Odjela za mirovinsko osiguranje DRV Bayern Süd dr. Wolfgang Huber.
Tijekom stručnih razgovora razmijenjene su informacije o hrvatskim i njemačkim zakonskim propisima u području mirovinskog osiguranja te su raspravljena konkretna pitanja koja se odnose na tumačenje i provedbu uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.
Posebno je istaknuta važna uloga HZMO-a i njemačkih ustanova uključenih u projekt provedbe elektroničke razmjene podataka o socijalnoj sigurnosti (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI). Riječ je o informatičkom sustavu putem kojeg će ustanove socijalne sigurnosti država članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora (EGP) te Švicarske Konfederacije razmjenjivati informacije brže i sigurnije na način propisan pravilima Europske unije, kako bi se od 1. srpnja 2019. razmjena papirnate dokumentacije zamijenila elektroničkom razmjenom podataka.
Cilj EESSI-ja je ubrzati razmjenu podataka između država članica da bi se omogućilo brže rješavanje pojedinačnih predmeta uz primjenu propisanih zaštitnih mjera koje osiguravaju točnost i potpunost podataka. U tom smislu HZMO i navedene njemačke ustanove dogovorile su suradnju radi uspješnog prelaska na elektroničku razmjenu podataka u cijelosti. Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.06.2019.
broj prijava   2 800
broj odjava  2 087


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva