HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Ravnatelj Mile Rukavina: „Tijekom 2008. odradili smo toliko poslova kao što bismo inače u tri godine poslovanja.“

Split, 16.01.2009.

"U Zavodu se tijekom prošle, 2008. godine vodilo više od  milijun i osamsto tisuća  postupaka“, kazao je ravnatelj Zavoda Mile Rukavina tijekom prvog posjeta Područnoj službi u Splitu, te dodao kako su radnici Zavoda tako odradili količinu poslova uobičajenu za tri godine poslovanja.
Na radnom sastanku kojemu su uz ravnatelja Zavoda prisustvovali pomoćnici ravnatelja mr. sc. Mate Usorac i Zoran Kordić, predstojnik Područne službe u Splitu Marko Marunica i načelnici odjela ukratko su ih upoznali s aktualnom problematikom u radu druge po veličini područne službe u Hrvatskoj, pri čemu su posebno istaknuli neminovnu „smjenu generacije“ radnika zbog odlaska u mirovinu.
U okviru pet ključnih projekata preustroja Zavoda, ESUD projekt (Elektronički sustav za upravljanje dokumentacijom) će se od ožujka 2009. uvesti kao pilot projekt u Područnoj službi u Splitu, jer je upravo ova područna služba prepoznata kao „elitna služba za pilot projekte“.
Budući da je u skladu s usvojenim prijedlogom budućih redizajniranih poslovnih procesa u 2009. stručna služba izradila prijedloge akata u vezi s reorganizacijom unutarnjeg ustrojstva Zavoda, ravnatelj je pozvao radnike područnih službi da svojim prijedlozima pridonesu prilagodbi kompetencija i opisa poslova radnih mjesta redefiniranih procesa, u skladu sa specifičnostima svake područne službe.

Razgovaralo se i o aktualnoj provedbi Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji dodatno opterećuje proračun Zavoda, te o ograničenim strateškim ulaganjima u objekte u vlasništvu Zavoda u ovoj godini.
Prijedlog modela plaća za radnike u Zavodu Vlada RH je prihvatila te ocijenila da bi mogao poslužiti i kao model za primjenu u drugim javnim službama. Njegovim prihvaćanjem riješile bi se sve manjkavosti u dosadašnjoj primjeni Uredbe o plaćama u javnim službama, istaknuo je ravnatelj Rukavina, dodavši kako je prijedlog modela proslijeđen Ministarstvu financija na razradu.
Nakon završetka radnog sastanka, Mile Rukavina je u društvu predstojnika Marka Marunice i suradnika, obišao poslovne prostore Područne službe.
Tom prigodom, u neposrednom razgovoru s radnicima, pohvalio je vrlo dobro poslovanje Područne službe u Splitu.

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.09.2019.
broj prijava  3 321
broj odjava  3 670


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva