HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2008. za poreznu prijavu

Zagreb, 20.01.2009.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavijestit će korisnike mirovina o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2008., ako su isplaćena za 2008., te o svotama plaćenog poreza i prireza na mirovine preko Obavijesti o mirovinskim primanjima za siječanj 2009., koju će korisnici primiti u veljači 2009. Obavijest će korisnicima mirovina dostaviti HZMO ako mirovinu primaju preko Pošte ili poslovna banka u kojoj su otvorili račun za isplatu mirovine.
Korisnici mirovina koji će podnositi poreznu prijavu za 2008. trebaju presliku Obavijesti priložiti poreznoj prijavi koju će do 28. veljače 2009. podnijeti nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave prema svom mjestu prebivališta.
Korisnicima mirovine koji neće biti obaviješteni o isplaćenim mirovinskim primanjima preko Obavijesti i korisnicima koji zatraže izdavanje potvrde zbog drugih opravdanih razloga, te nasljednicima nakon smrti korisnika, nadležne će službe Zavoda od kraja siječnja 2009. izdavati potvrde o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2008.
Napominjemo da Zavod neće obavještavati korisnike niti izdavati potvrde o mirovinskim primanjima koja su u 2008. isplaćena za prethodne godine, jer se ti podaci ne iskazuju u poreznoj prijavi za 2008. Navedene podatke Zavod dostavlja Poreznoj upravi u skladu s poreznim propisima, pa molimo korisnike da se ne obraćaju službama Zavoda sa zahtjevom za izdavanje takve potvrde.
Zavod ne izdaje potvrde o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2008. članovima obitelji koji ne plaćaju porez jer su primali obiteljsku mirovinu nakon smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao ni djeci, odnosno djeci i zaposlenoj majci ili ocu koji su primali mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ili Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji jer se mirovine ovih korisnika ne smatraju oporezivim dohotkom od nesamostalnog rada, pa potvrdu nije potrebno priložiti poreznoj prijavi.
Također, korisniku mirovine ili članu obitelji korisnika obiteljske mirovine (osim djece) koji su uzdržavani članovi obitelji korisnika mirovine ili drugom poreznom obvezniku Zavod ne izdaje dodatne potvrde jer im je dostavio Obavijest ili izdao potvrdu. Status uzdržavanog člana obitelji, na temelju podnesene porezne prijave, utvrđuje Porezna uprava prema podacima o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2008. koje joj je Zavod dostavio.
Djeci koja su u 2008. primala obiteljsku mirovinu, a uzdržavani su članovi obitelji, Zavod ne dostavlja Obavijest niti izdaje potvrdu o isplaćenim mirovinskim primanjima jer je njihova mirovina neoporeziv dohodak, a status uzdržavanog člana obitelji već je utvrđen.
Prijavu poreza na dohodak obvezno podnose umirovljenici koji su u 2008. ostvarili uz dohodak od mirovine i neki drugi dohodak, a ako su ostvarili samo dohodak od mirovine na koju je obračunat i uplaćen porez, mogu podnijeti poreznu prijavu ako prema Zakonu o porezu na dohodak imaju pravo na povrat uplaćenog poreza.

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva