HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

E-prijave na natječaju Europske komisije - European eGovernment Awards 2009

Europska komisija otvorila je početkom travnja natječaj za najbolja europska rješenja iz područja elektroničke uprave (European eGovernment Awards 2009), na kojem sudjeluje  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje sa projektom e-prijave. Nagrade se dodjeljuju svake dvije godine s ciljem odabira najbolje prakse u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u javnoj upravi.

Usluga e-prijave namijenjena je poslovnim subjektima kojom se elektroničkim putem može prijaviti početak i sve promjene tijekom poslovanja, te prijaviti radnike i sve promjene i prestanak osiguranja za njih. Također je korisnicima usluge omogućen pregled i praćenje statusa poslanih e-prijava, preuzimanje obavijesti o pogreškama i razlozima nezaprimanja poslanih e-prijava, te dostavu dokumentacije koja se prilaže e-prijavi u digitalnom obliku.

Usluga e-prijave omogućava jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i mogućnost obavljanja prijave brže, izravno iz vlastitog ureda ili doma 24 sata dnevno, a za korištenje ove usluge potrebno je imati FININU pametnu karticu s elektroničkim potpisom i čitač kartica, te je potrebno popuniti i predat pristupni list.

Svrha natječaja je istaknuti prednosti korištenja ICT-a u društvu, a u svrhu poboljšanja kvalitete života građana, poticanja povjerenja javnosti u vladu te poticanja opće i nacionalne konkurentnosti. Na natjecanju mogu sudjelovati sva tijela državne uprave zemalja članica EU, zemalja članica EFTA-e i država kandidatkinja, koje aktivno primjenjuju ICT rješenja i usluge elektroničke uprave.

E-prijave su uključene i u projekt eGovernment benchmarking u kojem Europska komisija ocjenjuje dostupnosti javnih usluga na internetu. Istraživanje se provodi osmi puta za redom, a Republika Hrvatska je ove godine pozvana da sudjeluje prvi puta.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.09.2019.
broj prijava  3 321
broj odjava  3 670


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva