Zaposlenici Zavoda

Na dan 31. prosinca 2015. u stručnoj službi Zavoda - područnim službama/uredima i Središnjoj službi bilo je zaposleno 2678 radnika na neodređeno vrijeme i tri radnika na određeno vrijeme – ukupno 2681 radnik.
U Zavodu je u 2015. godini 36,03% radnika imalo visoku stručnu spremu (uključujući doktorate, specijalizacije i magisterije), 13,24 % višu stručnu spremu, 47,89% srednju stručnu spremu, a 2,84% radnika imalo je niže stupnjeve stručne spreme.
Prema podacima o životnoj dobi radnika sa stanjem na dan 31. prosinca 2015., od 2681 radnika do 25 godina života bilo je zaposleno 6 radnika ili 0,22%, između 25 i 30 godina života 105 radnika ili 3,91%, između 30 i 35 godina života 217 radnika ili 8,09%, između 35 i 40 godina života 344 radnika ili 12,83%, između 40 i 45 godina života 378 radnika ili 14,09%, između 45 i 50 godina života 423 radnika ili 15,77%, između 50 i 55 godina života 470 radnika ili 17,53%, između 55 i 60 godina života 499 radnika ili 18,61%, a iznad 60 i više godina života 239 radnika ili 8,91%. Budući da je od ukupnog broja radnika znatno više zaposlenih iznad 51 godine života od onih do 30 godina života, to potvrđuje činjenicu pomaka starosne strukture stručne službe prema starijoj životnoj dobi.
Spolna struktura zaposlenih : u Zavodu je zaposleno 2051 ili 76,50% žena i 630 ili 23,49% muškaraca (stanje 31. prosinca 2015.).


 


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj  2017.
(u svibnju 2017.)

U Zavodu je bilo:

1475786 Osiguranika - ukupno

1261257  Radnici kod pravnih osoba
110392  Radnici kod fizičkih osoba
57740  Obrtnici
19672  Poljoprivrednici
20653  Samostalne profesionalne djelatnosti
126  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5946  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 26.05.2017.
broj prijava  1779
broj odjava  1437


opširnije

1232466 Korisnika mirovina - ukupno


505441 Korisnici starosnih mirovina
16682 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85407 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
182302 Korisnici prijevremene mirovine
183 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
199962 Korisnici invalidskih mirovina
242489 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668229 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
564237 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,20 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.449,04 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2017. (6.022kn) iznosi 57,27%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.105,47 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.100.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2017.
(u svibnju 2017.)

U Zavodu je bilo 

144 872 korisnika doplatka za djecu za 279 609 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 373,32 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 427,07 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 121.000.000 kn.

 ... arhiva