HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Upravno vijeće donijelo Program rada i Financijski plan Zavoda za 2010.

Zagreb, 27.01.2010.

Na  svojoj 20. sjednici, održanoj 26. siječnja 2010., Upravno vijeće Zavoda  donijelo je Program rada i Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu.
Poslovni ciljevi HZMO-a u 2010. određeni su Programom rada i ostalim planskim dokumentima (Planom informatičkih projekta, Planom obrazovanja radnika HZMO-a itd.). Pored redovitih poslova provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i doplatka za djecu, unutar kojih će se u 2010. voditi približno 676 000 postupaka, Zavod će intenzivno raditi na provedbi programa preustroja Zavoda, unutar kojega se, primjerice, u poslovanje Zavoda, umjesto papirnatog uvodi elektronički spis - najprije preko pilot projekta u nekim područnim službama, a kasnije u svim ustrojstvenim jedinicama Zavoda.
Posebno se može istaknuti daljnje proširenje usluga e-poslovanja, nastavak provedbe mjera radi povećanja ažurnosti, daljnja modernizacija rada u područnim službama i ispostavama dogradnjom i poboljšanjem računalno-komunikacijske mreže Zavoda i opremanjem što većeg broja radnih mjesta modernom informatičkom opremom.
Također se planira nastavak kontinuiranog rada na izlučivanju registraturne građe i na mikrofilmiranju dokumenata. U 2010. planirano je mikrofilmiranje približno 11 500 000 dokumenata (toliko se približno mikrofilmira svake godine) i izlučivanje registraturnog gradiva iz približno 210 600 mirovinskih spisa.

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu donio je Hrvatski Sabor na sjednici 2. prosinca  2009. godine ("Narodne novine", broj 151/09.).

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu planirani su kroz tri programa u svoti od 35.211.704.160 kn.
Na internetskoj stranici Zavoda www.mirovinsko.hr Program rada i Financijski plan dostupni su u rubrici Dokumenti.
 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva