Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2010.

Zagreb, 22.02.2010.

Korisnici doplatka za djecu za svaku godinu trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu. Korisnici koji žele ostvariti doplatak za djecu bez prekida u isplati, trebaju obnoviti zahtjev za ovu godinu do 28. veljače 2010. jer nakon toga pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva. Pravo na doplatak za djecu u 2010. godini mogu ostvariti korisnici čiji prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva, ostvaren u 2009 godini, ne prelazi 1.663,00 kn.

Pravo na doplatak za djecu ostvaruje se za svaku godinu podnošenjem zahtjeva. Korisnici doplatka za djecu koji su ostvarili pravo na doplatak za djecu za 2009.,  da bi nastavno ostvarili pravo na doplatak za djecu od 1. ožujka 2010. bez prekida u isplati, trebaju obnoviti zahtjev do 28. veljače 2010.
Korisnicima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu nakon 28. veljače 2010., pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva. Prema tome, od 1. ožujka 2010. o pravu se odlučuje na osnovi novog zahtjeva i dohotka kućanstva ostvarenog u 2009. godini jer se radi o novom postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu za 2010. godinu (tzv. prevođenje). Uz zahtjev se podnosi odgovarajuća dokumentacija.
Zahtjev je potrebno podnijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (područnoj službi, nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva), a zahtjevi se mogu poslati i poštom.
Pravo na doplatak za djecu, prema odredbama Zakona o doplatku za djecu, mogu ostvariti korisnici čiji dohodovni cenzus iznosi do 50% proračunske osnovice, odnosno 1.663,00 kn.
Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine broj 151., od 17. prosinca 2009.) proračunska osnovica utvrđena je u istoj svoti kao i za prethodnu godinu i iznosi 3.326,00 kn.

Informacije vezane uz podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu mogu se dobiti svakim radnim danom na INFO telefonima od 8 do 16 sati, na besplatnom telefonu Zavoda 0800 – 63 63 63, te preko broja 01/ 4891 – 666, na internetskim stranicama Zavoda, kao i putem mobilnih telefona na specijalno za njih prilagođenim stranicama http://www.mirovinsko.hr/mobile.

- letak  Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2010. godini (pdf, 404 kb)
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.06.2019.
broj prijava   2 800
broj odjava  2 087


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva