HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

U 2009. na internetskoj stranici Zavoda više od 800 000 posjetitelja

Zagreb, 02.03.2010.

Preko internetske stranice Zavoda javnost je ažurno informirana o radu Zavoda i događajima vezanim, kako uz područje mirovinskog osiguranja, tako i uz područje provedbe doplatka za djecu. U 2009. godini internetske stranice Zavoda posjetilo je više od 800 000 posjetitelja koji su i pregledali  više od 4 000 000 stranica, čime je nastavljen trend stalnog povećanja broja posjetitelja i broja posjećenih stranica.

Do daljnjeg, i to značajnog, rasta broja posjeta došlo je već tijekom siječnja i veljače 2010. Osobito se povećao broj korisnika web tiskanica Zavoda koje se od prosinca 2009. mogu popunjavati preko osobnog računala. U prosincu 2009., uvedene su dvije nove internetske usluge: Novosti / Newsletter HZMO i mHZMO.

Usluga „mHZMO“ tj. mobilne stranice Zavoda, uvrštena je u 10 najboljih stranica u kategoriji „Mobilni Web“ i u 100 najboljih stranica u RH u tradicionalnom nacionalnom izboru "Vidi Web top 100“ za godinu 2009.

Osiguranicima su tijekom 2009., uz naslovnicu, i dalje bile najinteresantnije rubrike Kada mogu u mirovinu, Prava iz mirovinskog osiguranja, Najčešća pitanja, Doplatak za djecu, Tiskanice i Korisničke stranice.

Osim što je preko internetske stranice Zavoda javnosti omogućen pristup relevantnim informacijama i statističkim pokazateljima iz djelokruga mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu, javnost se redovito i ažurno obavještava o radu i poslovanju Zavoda, a  preko rubrika Najčešća pitanja, Pitanja, Korisničke stranice i Tiskanice, odvija se i izravna komunikacija s osiguranicima.

Osiguranicima je omogućeno i izravno pretraživanje evidencija Zavoda u rubrici Korisničke stranice, a moguće je pretraživati podatke iz matične evidencije osiguranika, kao što su prijave i odjave s osiguranja, podaci o stažu i plaći, podaci o drugom dohotku, podaci o kretanju spisa, odnosno o posljednjoj evidentiranoj aktivnosti u spisu. Time se osiguraniku omogućava izravan uvid u (isključivo) njegove podatke u evidencijama Zavoda, što se postiže dodjelom korisničkog imena i lozinke, koju od Zavoda može zatražiti svaka zainteresirana osoba. Također, ova rubrika omogućava i uslugu informativnog izračuna mirovine i pokretanje postupka pretkompletiranja. 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.09.2019.
broj prijava  3 321
broj odjava  3 670


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva