HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Održani hrvatsko – makedonski razgovori tijela za vezu

Zagreb, 17.03.2010.

U Zagrebu su 16. i 17. ožujka 2010. održani hrvatsko – makedonski razgovori tijela za vezu. U dvodnevnom posjetu predstavnika Fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Republike Makedonije Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje bili su savjetnica direktora Fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Republike Makedonije Nigjar Toska, načelnica Odjela za matičnu evidenciju Jadranka Jovanovska i koordinatorica Margarita Trajkova.

Makedonsko izaslanstvo u ime Zavoda primili su pomoćnica ravnatelja za Sektor provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju Ljiljana Marković, načelnica Odjela međunarodne suradnje, revizije i rješavanja o pravima u drugom stupnju Teodora Marinović, načelnica Odjela provedbe međunarodnih ugovora Ksenija Milić Štrkalj, načelnica Odjela poslova matične evidencije Darija Uremović, viši koordinator  u Sektoru provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju Tomislav Solomun i koordinatorica u Odjelu međunarodne suradnje, revizije i rješavanja o pravima u drugom stupnju Nada Barešić.

U razgovoru su razmijenjene informacije o izmjenama propisa iz područja mirovinskog osiguranja obiju država ugovornica, bilo je riječi i o pitanjima i problemima u vezi s provedbom Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, kao i o okončanim postupcima u postupku ponovnog određivanja mirovine u smislu prijelaznih odredbi u svezi s davanjima (članak 50. Ugovora), a također su razmatrani i prijedlozi izmjene dvije tiskanice kojima se koriste obje institucije država ugovornica.

Predstavnici makedonskog Fonda informirani su kako će potvrde o životu korisnicima hrvatske mirovine koji žive u Republici Makedoniji biti poslane u rujnu, te ih korisnici trebaju ovjerene, uz potpisanu izjavu jesu li zaposleni ili ne, dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. listopada tekuće godine.

FOND NA PENZISKOTO IN INVALIDSKOTO OSIGURUVANJE NA MAKEDONIJA
adresa: Vladimir Komarov bb, 1000 SKOPJE
tel.  + 389 (2) 3250-100
fax. + 389 (2) 3162-275
Internetska stranica:
www.piom.com.mk
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva