HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Publikacija „Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“ isključivo u digitalnom obliku

Zagreb, 10.05.2010.

 

Publikacija  „Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“ od broja - 1/2010. (travanj 2010.)- koji je objavljen danas, odlukom ravnatelja Zavoda, ubuduće će izlaziti isključivo u digitalnom obliku (javno je dostupna na internetskim stranicama Zavoda od 2003.), u istoj dinamici izlaženja kao i do sada (četiri puta godišnje).


Ukoliko se želite prijaviti na listu primatelja obavijesti o objavi novih brojeva, koje će vam biti poslane na vašu adresu elektroničke pošte, molimo Vas prijavite se OVDJE (unosom vaše adrese elektroničke pošte). Prijava i odjava na listu primatelja obavijesti o objavi novih brojeva moguća je u bilo kojem trenutku preko internetskih stranica Zavoda, nakon čega će na vašu adresu e-pošte doći molba za potvrdu odabira (klikom na poveznicu –url ili link).

- internetska stranica na kojoj se nalazi novi broj „Statističkih informacija HZMO-a“, broj 1/2010 (travanj 2010.)
- internetska stranica na kojoj se možete prijaviti na listu primatelja obavijesti o objavi novoga broja

U sklopu otvaranja i približavanja Zavoda kao moderne javne ustanove za provedbu mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti te doplatka za djecu osiguranicima, korisnicima i ukupnoj javnosti, Zavod unapređuje i modernizira izdavanje i svojih publikacija. Krajem 2009. osnovana je i počela izlaziti prva, isključivo digitalna, publikacija („Novosti-Newsletter HZMO“), a od sada s klasičnog u digitalni oblik prelazi i izlaženje publikacije „Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“, pri čemu publikacija zadržava dosadašnji oblik, sadržaj i dinamiku izlaženja kao i glavnog urednika i redakciju.
Prednosti prelaska na digitalno izdanje publikacije su višestruke. Omogućava se veća dostupnost publikacije širokom krugu potencijalnih korisnika, te ostvaruje brži i dinamičniji kontakt s cjelokupnom javnošću, medijima, građanima i institucijama. Budući da se publikacija više ne izrađuje i distribuira u papirnatom obliku nego isključivo digitalno (PDF), postižu se i odgovarajuće uštede Zavodu.
Prelazak s tiskanog na isključivo digitalno izdanje znači daljnji korak prema još većoj otvorenosti Zavoda javnosti, te boljoj komunikaciji s korisnicima usluga Zavoda, kao i svim zainteresiranim korisnicima.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva