HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Projekt "Integralno upravljanje resursima Zavoda"(ERP 1) u produkciji od 1. svibnja 2010.

Zagreb, 18.06.2010.
Budući da je Projekt HZMO – ERP1 uspješno uveden u produkciju od 1. svibnja 2010., u Središnjoj službi HZMO-a u Zagrebu je 18. lipnja 2010. održana i kratka prezentacija implementacije Oracle E-Business Suitea (EBS) u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Prezentaciju je održala Jelena Giljanović iz tvrtke IN2 d.o.o. iz Zagreba. Tom prigodom ravnatelj Zavoda Mile Rukavina i pomoćnica ravnatelja za ekonomske poslove Lidija Sokol zahvalili su voditeljici projekta Josipi Vidman i svim članovima projektnog tima kao i ostalim suradnicima na realizaciji ovog izuzetno zahtjevnog projekta.
 
ERP sustav, kao moderni integrirani sustav, omogućuje prelazak na novu procesno – orijentiranu organizaciju rada s potpunom informatičkom podrškom, podizanje razine kvalitete usluga, učinkovito praćenje i kontrolu na svim razinama, racionalno i transparentno trošenje proračunskih sredstava, brz i jednostavan pristup potrebnim informacijama, velikom broju analiza, te preciznim i pravodobnim izvještajima koji će omogućiti lakše donošenje odluka.
 
U prvoj fazi implementirana su četiri modula: glavna knjiga i plan, obveze, plaćanja i platni promet. Ujedno je dovršen razvoj sučelja za povezivanje postojećih aplikacija Zavoda, konverzija podataka, tranzicija podataka, potrebne nadogradnje i implementirana je napredna verzija HR-a. Postojeći modula za upravljanje ljudskim potencijalima podignut je na razinu R12 na kojoj su i ostali moduli. Tako je HZMO prvi u regiji implementirao verziju R12 Oracle EBS-a.
Implementacija ostalih modula ERP-a realizirat će se nakon osiguranja financijskih sredstava.Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva