HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Porez na mirovine – od 1. srpnja 2010. ukida se poseban porez od 2%, a dohodak se oporezuje prema novim stopama od 12, 25 i 40 %

Zagreb, 08.07.2010.

Porez na mirovine obračunava se, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak, na mirovine korisnika kojima mirovina podliježe obračunu poreza uz primjenu osobnih odbitaka.
Za svaki mjesec poreznog razdoblja, oporezuju se mirovine veće od osobnog odbitka koji za umirovljenike koji koriste starosnu i invalidsku mirovinu te za članove obitelji koji koriste obiteljsku mirovinu (osim djece) iznosi najmanje 3.200,00 kn. Osobni odbici priznaju se i za uzdržavane članove obitelji i invalidne članove obitelji, odnosno umirovljenika s invaliditetom te povećavaju osobni odbitak od 3.200,00 kn.
Prema
Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 1. srpnja 2010. porez se obračunava po stopama od 12, 25 i 40% («Narodne novine» broj 80/10.).

Porezne osnovice na koje se obračunava porez po stopama jesu:

POREZNA OSNOVICA

STOPA POREZA

do 3.600,00 kn

12%

od 3.600,00 kn do 10.800,00 kn

25%

iznad 10.800,00 kn

40%


Također, prema Zakonu o izmjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke („Narodne novine“, br. 56/10.) od 1. srpnja 2010. ne obračunava se više poseban porez po stopi od 2%  (na svote primitka veće od 3.000,00 kn, a manje od 6.000,00 kn ukupno tijekom jednog mjeseca) već se do 31. listopada 2010. obračunava i plaća po stopi od 4%, ako je svota mirovine veća od 6.000,00 kn ukupno tijekom jednog mjeseca. 

Isplata mirovina
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.09.2019.
broj prijava  3 321
broj odjava  3 670


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva