Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. na raspravi u Hrvatskom saboru

Zagreb, 29.09.2010.

Prema dnevnom redu 20. sjednice Hrvatskog sabora, u srijedu 29. rujna 2010. zastupnici su raspravljali o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009.godinuU uvodnom izlaganju ravnatelja Zavoda Mile Rukavine naglašeno je da je iz Izvješća o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u 2009., o kojemu se danas raspravljalo, vidljivo da je u Zavodu nastavljen trend dobrih poslovnih rezultata.  Naime, nešto veći opseg posla nego u prethodnom izvještajnom razdoblju obavljen je s manjim brojem radnika, korištenjem maksimalno unutarnjih  „rezervi“ i naglasio je, Rukavina, kako se može reći da su svi ključni poslovi obavljeni u utvrđenim rokovima i predviđenom dinamikom.

U nastavku je Mile Rukavina napomenuo kako sustav mirovinskog osiguranja čini pravni okvir koji uređuje: način osiguranja rizika starosti, invalidnosti i smrti, kao i administrativno i institucionalno uređenje provedbe mirovinskog osiguranja. Parametri koji pokazuju stanje sustava mirovinskog osiguranja su: udjel izdataka (troškova) za mirovinsko osiguranja u bruto domaćem proizvodu (BDP), omjer između broja osiguranika i korisnika mirovine, povećanje broja novih korisnika mirovina i razina mirovine u odnosu na plaću.
U Zavodu je 31. prosinca 2009. bilo evidentirano 1 173 814 korisnika mirovine i 1 530 233 osiguranika, što daje omjer 1:1,30   (u 2007. taj omjer je bio 1 : 1,41, a u 2008. omjer je bio  1 : 1,40).
Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2009. (umanjena za porez, prirez i poseban porez) iznosila je 2.169,32 kn, što je za 1,99% više nego u prethodnoj godini, a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 40,46 % (u 2008. iznosio je 39,31%).

Ravnatelj je istaknuo kako na prosječnu razinu mirovina nepovoljno utječe činjenica da je približno 121 tisuća umirovljenika ili 10,3% od ukupnog broja mirovinu ostvarilo primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koji su mirovinu u Hrvatskoj ostvarili s prosječno 11 godina mirovinskog staža, u prosječnoj svoti od 728,41 kn, uz koju ostvaruju i mirovinu od inozemnog nositelja osiguranja.
Mirovinu u svoti do 1.500 kn primilo je 302 tisuće umirovljenika ili 27,8%, što je posljedica kratkog mirovinskog staža i niskih plaća tih korisnika.
Među korisnicima mirovina do 1.500 kn su i sljedeći korisnici:
- 104 tisuće ili 34% su korisnici mirovina ostvarenih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koji ostvaruju i mirovinu od stranog nositelja osiguranja
- 96 tisuća ili 32% su korisnici najniže mirovine, koji zbog najniže mirovine ostvaruju veću mirovinu od mirovine koju bi ostvarili na temelju ostvarenih plaća, odnosno osnovica osiguranja
- 65 tisuća ili 22% su poljoprivrednici koji su mirovinu ostvarili s prosječnim mirovinskim stažem od 18 godina i 2 mjeseca
Što se tiče spolne strukture, istaknuo je Rukavina - među mirovinama do 1.500 kn relativno je više žena (59%) nego u ukupnom broju umirovljenika (56%), što je posljedica činjenice da žene ostvaruju u prosjeku manju plaću i kraći mirovinski staž od muškaraca.

Broj novih umirovljenika u odnosu na prošlu godinu veći je za 2,2 %, sustav je u 2009. ostvario novih 56.970 mirovina. U 2009. udjel mirovinskih izdataka u bruto domaćem proizvodu povećao se na 10,53% (sa 9,80%, koliko je iznosio u 2008.), što je posljedica povećanja broja umirovljenika (za 2,2% u odnosu na prosinac 2008.), isplate dodatka na mirovine ostvarene od 1. siječnja 1999. prema  Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema  Zakonu o  mirovinskom osiguranju (u izvještajnoj godini za dodatak je isplaćeno 897.592 kuna, a dodatak je koristilo više od 237.000 korisnika),  primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, prema kojem su od 1. siječnja 2008. povećane prijevremene starosne mirovine, najniže mirovine i invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad zaposlenih korisnika, te smanjenja bruto domaćeg proizvoda s 342 milijarde kn u 2008. na 333 milijarde kn u 2009.

 

 opširnije


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.06.2019.
broj prijava   2 800
broj odjava  2 087


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva