HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. na raspravi u Hrvatskom saboru

Zagreb, 29.09.2010.

Prema dnevnom redu 20. sjednice Hrvatskog sabora, u srijedu 29. rujna 2010. zastupnici su raspravljali o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009.godinuU uvodnom izlaganju ravnatelja Zavoda Mile Rukavine naglašeno je da je iz Izvješća o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u 2009., o kojemu se danas raspravljalo, vidljivo da je u Zavodu nastavljen trend dobrih poslovnih rezultata.  Naime, nešto veći opseg posla nego u prethodnom izvještajnom razdoblju obavljen je s manjim brojem radnika, korištenjem maksimalno unutarnjih  „rezervi“ i naglasio je, Rukavina, kako se može reći da su svi ključni poslovi obavljeni u utvrđenim rokovima i predviđenom dinamikom.

U nastavku je Mile Rukavina napomenuo kako sustav mirovinskog osiguranja čini pravni okvir koji uređuje: način osiguranja rizika starosti, invalidnosti i smrti, kao i administrativno i institucionalno uređenje provedbe mirovinskog osiguranja. Parametri koji pokazuju stanje sustava mirovinskog osiguranja su: udjel izdataka (troškova) za mirovinsko osiguranja u bruto domaćem proizvodu (BDP), omjer između broja osiguranika i korisnika mirovine, povećanje broja novih korisnika mirovina i razina mirovine u odnosu na plaću.
U Zavodu je 31. prosinca 2009. bilo evidentirano 1 173 814 korisnika mirovine i 1 530 233 osiguranika, što daje omjer 1:1,30   (u 2007. taj omjer je bio 1 : 1,41, a u 2008. omjer je bio  1 : 1,40).
Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2009. (umanjena za porez, prirez i poseban porez) iznosila je 2.169,32 kn, što je za 1,99% više nego u prethodnoj godini, a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 40,46 % (u 2008. iznosio je 39,31%).

Ravnatelj je istaknuo kako na prosječnu razinu mirovina nepovoljno utječe činjenica da je približno 121 tisuća umirovljenika ili 10,3% od ukupnog broja mirovinu ostvarilo primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koji su mirovinu u Hrvatskoj ostvarili s prosječno 11 godina mirovinskog staža, u prosječnoj svoti od 728,41 kn, uz koju ostvaruju i mirovinu od inozemnog nositelja osiguranja.
Mirovinu u svoti do 1.500 kn primilo je 302 tisuće umirovljenika ili 27,8%, što je posljedica kratkog mirovinskog staža i niskih plaća tih korisnika.
Među korisnicima mirovina do 1.500 kn su i sljedeći korisnici:
- 104 tisuće ili 34% su korisnici mirovina ostvarenih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koji ostvaruju i mirovinu od stranog nositelja osiguranja
- 96 tisuća ili 32% su korisnici najniže mirovine, koji zbog najniže mirovine ostvaruju veću mirovinu od mirovine koju bi ostvarili na temelju ostvarenih plaća, odnosno osnovica osiguranja
- 65 tisuća ili 22% su poljoprivrednici koji su mirovinu ostvarili s prosječnim mirovinskim stažem od 18 godina i 2 mjeseca
Što se tiče spolne strukture, istaknuo je Rukavina - među mirovinama do 1.500 kn relativno je više žena (59%) nego u ukupnom broju umirovljenika (56%), što je posljedica činjenice da žene ostvaruju u prosjeku manju plaću i kraći mirovinski staž od muškaraca.

Broj novih umirovljenika u odnosu na prošlu godinu veći je za 2,2 %, sustav je u 2009. ostvario novih 56.970 mirovina. U 2009. udjel mirovinskih izdataka u bruto domaćem proizvodu povećao se na 10,53% (sa 9,80%, koliko je iznosio u 2008.), što je posljedica povećanja broja umirovljenika (za 2,2% u odnosu na prosinac 2008.), isplate dodatka na mirovine ostvarene od 1. siječnja 1999. prema  Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema  Zakonu o  mirovinskom osiguranju (u izvještajnoj godini za dodatak je isplaćeno 897.592 kuna, a dodatak je koristilo više od 237.000 korisnika),  primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, prema kojem su od 1. siječnja 2008. povećane prijevremene starosne mirovine, najniže mirovine i invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad zaposlenih korisnika, te smanjenja bruto domaćeg proizvoda s 342 milijarde kn u 2008. na 333 milijarde kn u 2009.

 

 opširnije


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva