HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Razgovorni dani s predstavnicima austrijskoga mirovinskog osiguranja

Zagreb, 04.10.2010.

Razgovorni dani s predstavnicima austrijskoga mirovinskog osiguranja i osiguranicima koji su radili u Republici Austriji održani su u razdoblju od 14. do 16. rujna 2010. Razgovori su održani u Područnoj službi u Varaždinu, u Čakovcu i u Središnjoj službi Zavoda u Zagrebu.
Odaziv je bio velik i na razgovorima je bilo prisutno 67 korisnika, a 28 osiguranika postavilo je pitanje reguliranja razdoblja osiguranja navršenih u Republici Austriji.
Unutar projekta „Prethodnog utvrđivanja razdoblja osiguranja“ (staž navršen u inozemstvu), predstavnici austrijskoga mirovinskog osiguranja zaprimili su 21 zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u austrijskom mirovinskom osiguranju. Potvrde o navršenim razdobljima osiguranja austrijski nositelj osiguranja će uskoro poslati podnositeljima zahtjeva na kućnu adresu, kao i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, na znanje.
Najčešća pitanja koja su osiguranici postavljali odnosila su se na uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, te zbrajanje razdoblja osiguranja navršena u trećoj državi.

Predstavnici austrijskoga mirovinskog osiguranja dali su i iscrpno objašnjenje na učestala pitanja koja se odnose na pretvaranje invalidske mirovine u starosnu, kad korisnik invalidske ili prijevremene starosne mirovine navrši 60, odnosno 65 godina života. Invalidska mirovina ili prijevremena starosna mirovina prevode se automatski u starosnu mirovinu s prvim danom u mjesecu poslije navršenja starosti za redovitu starosnu mirovinu ( 60 za žene i 65 za muškarce) u do tada odobrenoj visini. Stoga se ne podnosi zahtjev za starosnu mirovinu ako već postoji pravo na prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu.
Zahtjev za starosnu mirovinu potrebno je podnijeti jedino ako je korisnik invalidske ili prijevremene starosne mirovine naknadno navršio nova razdoblja osiguranja, znači radio nakon ostvarivanja prava na invalidsku ili prijevremenu starosnu mirovinu.
Jedno od češćih pitanja odnosilo se na ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za razvedenoga bračnog druga. Prema austrijskim propisima razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu do visine sudski utvrđene svote uzdržavanja. Pravo na obiteljsku mirovinu za razvedenoga bračnog druga traje do zaključenja novog braka.
Razgovori su protekli u radnom i srdačnom ozračju.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva