HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Poziv za prethodno utvrđivanje staža

Zagreb, 27.10.2010.


Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje poziva osobe koje su radile u inozemstvu, a u sljedećih pet godina ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja, da u područnim službama Zavoda, prema mjestu prebivališta, podnesu Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu, kako bi se omogućilo što brže ostvarivanje prava na hrvatsku mirovinu. Staž potvrđen od strane inozemnog nositelja u državama s kojima je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, Zavod pribraja stažu ostvarenom u Hrvatskoj kako bi se zadovoljio uvjet staža potreban za stjecanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja.
Također se pozivaju budući umirovljenici da šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu (koji se može podnijeti najranije dva mjeseca prije prestanka osiguranja) obavijeste Zavod o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu te pokretanjem postupka tzv. pretkompletiranja podataka brže ostvare svoje pravo kada podnesu zahtjev za mirovinu.
Obavijest se dostavlja nadležnoj područnoj službi HZMO-a gdje je osoba koja podnosi zahtjev bila posljednji put osigurana, a ako je od posljednjeg osiguranja proteklo više od 12 mjeseci, prema mjestu prebivališta. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
Preko Korisničkih stranica na internetskoj stranici Zavoda (nakon pribavljanja odgovarajućega korisničkog imena i lozinke) također se, uz uvid u osobne podatke, može poslati i zahtjev za informativni izračun mirovine, te popuniti i poslati Obavijest za pretkompletiranje podataka.
Tiskanice « Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu» (pdf, 225 kb) i «Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu» (pdf, 76 kb) , kao i  uvjeti za mirovinu i  kontakt telefoni dostupni su na internetskoj stranici ili u područnim službama i ispostavama Zavoda, a dodatne informacije mogu se dobiti i na INFO telefonima – 01/ 48 91 666 i  0800 63 63 63 (besplatni broj za pozive iz Hrvatske) radnim danom od 8 do 16 sati. 

 • letak 'Poziv za prethodno utvrđivanje staža' (listopad 2010.; pdf, 237 kb) • Online usluge

  Postavite pitanje

  infotelefoni

  +385 1 45 95 011
  +385 1 45 95 022
  radnim danom
  od 8 do 16 sati
  Projekti HZMO

  Osnovni
  podaci

  Mirovinsko osiguranje
  za rujan 2019.
  (u listopadu 2019.)

  U Zavodu je bilo:

  1585676 Osiguranika - ukupno

  1360262  Radnici kod pravnih osoba
  114948  Radnici kod fizičkih osoba
  67442  Obrtnici
  19209  Poljoprivrednici
  19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
  84

   
   Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
  4725  Produženo osiguranje

  Broj prijava i odjava
  na dan 22. 10. 2019.
  broj prijava  2 306
  broj odjava  2 028


  opširnije

  1240855 Korisnika mirovina - ukupno


  506042  Korisnici starosnih mirovina
  30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
  85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
  198260  Korisnici prijevremene mirovine
  305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
  183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
  236291  Korisnici obiteljskih mirovina


  1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

  opširnije

  670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
  570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

  1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

  Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

  31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
  71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

   

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


  opširnije

  3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

  Doplatak za djecu
  za rujan 2019.
  (u listopadu 2019.)

  U Zavodu je bilo 

  152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

  Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

  Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn.   ... arhiva