HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja - Uvjeti za mirovinu u 2011. godini

Zagreb, 10.01.2011.

Starosna mirovina
Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju pravo na starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 65 godina života, uz uvjet najmanje 15 godina mirovinskog staža. Pravo na starosnu mirovinu ima i osiguranik zaposlen s nepunim radnim vremenom (prema Zakonu o radu) kada navrši 65 godina života i ako provede 15 godina u osiguranju.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju («Narodne novine», broj 121/10) koji se primjenjuje od 1. studenoga 2010. propisano je prijelazno razdoblje od 19 godina (od 2010. do 2030. godine) u kojem pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu žene mogu steći pod povoljnijim uvjetima.
U 2011. godini žene mogu pravo starosnu mirovinu ostvariti kada napune 60 godina i 3 mjeseca života i 15 godina mirovinskog staža.
Osiguranicima koji imaju beneficirani staž dobna granica za starosnu mirovinu smanjuje se ovisno o razdoblju staža osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem («beneficirani staž») i stupnju povećanja staža. Dobna granica za starosnu mirovinu smanjuje se za jednu godinu za svakih efektivnih 6 godina staža osiguranja za koje se 12 mjeseci računa kao 14 mjeseci, za jednu godinu za svakih 5 godina staža sa stupnjem povećanja 12/15, po jednu godinu za svake 4 godine staža sa stupnjem povećanja 12/16, te za jednu godinu za svake 3 godine staža sa stupnjem povećanja 12/18.

opširnije

Prijevremena starosna mirovina
Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima i osiguranik zaposlen s nepunim radnim vremenom (prema Zakonu o radu) kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža s tim da se visina mirovine određuje prema stvarno navršenom mirovinskom stažu.
U prijelaznom razdoblju do 2030. godine žene mogu pravo na prijevremenu starosnu mirovinu steći pod povoljnijim uvjetima. U 2011. godini žene mogu pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ostvariti kada napune 55 godina i 3 mjeseca života i 30 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža.
U razdoblju od 1. studenoga 2010. do 31. prosinca 2029., iznimno od članka 78. ZOMO-a (članak 13. stavak 1.ZID ZOMO), osiguraniku ženi, koja stječe pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, polazni faktor za određivanje te mirovine iznosi:
u 2010. godini:
– s navršenih do 31 godinu mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršene 32 godine mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu
– s navršene 33 godine mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu
– s navršene 34 godine mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu
- s navršenih 35 i više godina mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu

u 2011. godini:
– s navršenih do 31 godinu i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršene 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu
– s navršene 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu
– s navršene 34 godine i 3 mjeseca  mirovinskog staža:0,19% po mjesecu
– s navršenih 35 godina i 3 mjeseca i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu.

opširnije

Obiteljska mirovina
Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu pod uvjetom da je osiguranik: -navršio najmanje 5 godina staža osiguranja ili najmanje 10 godina mirovinskog staža, - ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu , - ako je osiguranik bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine, - ako je osiguranik bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju. Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika.
Udovica ili udovac imaju pravo na obiteljsku mirovinu: ako su do smrti bračnog druga po kojem im to pravo pripada navršili 50 godina života, ili ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupila opća nesposobnost za rad, ili je takva nesposobnost nastala u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga, ili ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a udovica ili udovac obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi opća nesposobnost za rad, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost. Ako udovica ili udovac do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, imaju pravo na obiteljsku mirovinu kad navrše 50 godina života.
Udovica ili udovac koji su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života zadržavaju to pravo trajno, a ako to pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života.

opširnije

Podnošenje zahtjeva
Zahtjev za mirovinu može se podnijeti u područnoj službi najranije 2 mjeseca prije prestanka osiguranja (zaposlenja, obavljanja obrtničke ili poljoprivredne djelatnosti i dr.). Uz zahtjev treba priložiti i razrješnicu, odnosno odluku o prestanku ugovora o radu; dokaz o odjavi obrta ili dokaz o prestanku obavljanja djelatnosti.
Prije odlaska u mirovinu, moguće je u područnoj službi zatražiti i informativni izračun mirovine koji se plaća 150 kn, a Zavod je korisnicima omogućio da, nakon što zatraže korisničko ime i lozinku, preko internetske stranice Zavoda u dijelu pod nazivom Korisničke stranice, besplatno zatraže informativni izračun mirovine. Preko internetske stranice moguće je poslati zahtjev za informativni izračun i pregledati dostavljen izračun, te popuniti i poslati zahtjev za pretkompletiranje (tiskanica - obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu) radi ubrzanja postupka ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu. Korisničko ime i lozinka su tajni, a mogu se zatražiti osobno, uz predočenje osobne iskaznice ili preko opunomoćenika (uz predočenje punomoći) u najbližoj područnoj službi, ispostavi ili Središnjoj službi. Zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke može se poslati i poštom. Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti i presliku osobne iskaznice.
 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva