Rok za prijavu i odjavu na mirovinsko osiguranje – s dosadašnjih 15 skraćen na 8 dana

Zagreb, 12.01.2011.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju objavljen je u «Narodnim novinama» broj 121. od 28. listopada 2010. i stupio je na snagu 1. studenoga 2010. Zbog velikog broja izmjena i dopuna Zakona, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 9. studenoga 2010., utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o mirovinskom osiguranju koji je objavljen  u «Narodnim novinama» broj 130. od 22. studenoga 2010.

Između ostalog, novina je i izmjena roka za prijavu radnika na mirovinsko osiguranje. Podaci za vođenje matične evidencije, tj. podaci o početku osiguranja, prestanku osiguranja, promjenama tijekom osiguranja, kao i promjene podataka, moraju se prijaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u roku od osam dana od dana početka zaposlenja ili osiguranja ili od pravomoćnosti rješenja o svojstvu osiguranika i osnovici osiguranja, od dana prestanka zaposlenja ili osiguranja, odnosno od dana promjena tijekom osiguranja.

Skraćivanjem dosadašnjeg roka s 15 na 8 dana očekuje se ažurnije vođenje podataka o osiguranicima.

Podsjećamo da, ako poslodavac ne prijavi/odjavi osiguranje ili promjenu tijekom osiguranja ili to učini nakon proteka propisanog roka, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u svoti od 5.000,00 do 50.000,00 kn, a odgovorna osoba u svoti od 1.000,00 do 10.000,00 kn.
 

 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.06.2019.
broj prijava   2 800
broj odjava  2 087


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva