Postupci javne nabave

Oglasi javne nabave u Narodnim novinama

 

 
Evidencijski broj nabave: B – 64/2017
Datum objave: 2. siječnja 2018.
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 12. siječnja 2018. do 10:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

Poziv za dostavu ponuda «Usluga održavanja EMC diskovnih sustava za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje»
Evidencijski broj nabave: B – 73/2017
Datum objave: 29. prosinca 2017.
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 9. siječnja 2018. do 11:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.

Poziv za dostavu ponuda «Usluga periodičnog i kontrolnog ispitivanja vatrogasnih aparata za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje»
Evidencijski broj nabave: B – 83/2017

Datum objave: 28. prosinca 2017.
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 9. siječnja 2018. do 10:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.

Poziv za dostavu ponuda «Izvođenje radova na doradi sustava zaštite od djelovanja munje  poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 3»
- Troškovnik
Evidencijski broj nabave: B – 80/2017
Datum objave: 28. prosinca 2017.
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 9. siječnja 2018. do 10:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.
 

Poziv za dostavu ponuda «Izvođenje radova na objedinjavanju vatrodojavnih sustava poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 3»  

- Vatrodojava tender dokumentacija
Evidencijski broj nabave: B – 79/2017                                            
Datum objave: 27. prosinca 2017.  
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 8. siječnja 2018. do 10:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.
 

Poziv za dostavu ponuda «Usluga održavanja Swing Paperless Office softvera za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje»
Evidencijski broj nabave: B – 77/2017
Datum objave: 22. prosinca 2017.
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 4. siječnja 2018. do 10:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.

Poziv za dostavu ponuda «Stručni nadzor nad izvođenjem radova na zamjeni vanjske stolarije poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Dubrovniku, A. Starčevića 3»
Evidencijski broj nabave: B – 71/2017
Datum objave: 20. prosinca 2017.
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 29. prosinca 2017. do 10:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.

Evidencijski broj nabave: B – 46/2017
Datum objave: 12. prosinca 2017. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 22. prosinca 2017. do 13:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

Evidencijski broj nabave: B – 66/2017
Datum objave: 12. prosinca 2017. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 22. prosinca 2017. do 13:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

Evidencijski broj nabave: B – 75/2017
Datum objave: 12. prosinca 2017. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 22. prosinca 2017. do 10:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.
 
 
 
Evidencijski broj nabave: B – 65/2017
Datum objave: 12. prosinca 2017. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 22. prosinca 2017. do 11:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 

 

 

 
 

 


 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


 
 Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za studeni 2017.
(u prosincu 2017.)

U Zavodu je bilo:

1485757 Osiguranika - ukupno

1275950  Radnici kod pravnih osoba
106994  Radnici kod fizičkih osoba
57411  Obrtnici
19501  Poljoprivrednici
20270  Samostalne profesionalne djelatnosti
106

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5525  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.01.2018.
broj prijava  2518
broj odjava  1411


opširnije

1231858 Korisnika mirovina - ukupno


503876 Korisnici starosnih mirovina
19514 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85137 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
186072 Korisnici prijevremene mirovine
224 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
196462 Korisnici invalidskih mirovina
240573 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668185 Korisnici mirovina - žene (54,24%)
563673 Korisnici mirovina - muškarci (45,76%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.539,04 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za listopad 2017. (6.014 kn) iznosi 58,85%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.286,57 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.192.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za studeni 2017.
(u prosincu 2017.)

U Zavodu je bilo 

153 150 korisnika doplatka za djecu za 289 671 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 374,21 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 384,85 kn. ... arhiva