HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Način isplate mirovine

  Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 1.siječnja2014., mirovina i druga primanja iz mirovinskoga osiguranja koja su ostvarena i isplaćuju se od 1. siječnja 2014. isplaćuju se u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvo putem banka.
Slijedom takvog zakonskog uređenja načina isplate, Zavod od 1. siječnja 2014. godine novim korisnicima ne može isplaćivati mirovinska primanja na adresu putem Hrvatske pošte. Korisnici koji bi iz posebnih razloga nakon 1. siječnja 2014. htjeli isplatu na adresu, mogu u najbližem uredu Hrvatske pošte ili pozivom na info telefon 072 303 304 provjeriti mogućnost pružanja takve usluge.
 
Isplatamirovinskih primanja korisniku s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Osiguranik s prebivalištem u Republici Hrvatskoj uz zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu i /ili naknadu za tjelesno oštećenje  ( 1.1.Zahtjev za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu (pdf, 169 kb), 1.2.Zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu / profesionalnu rehabilitaciju (pdf, 170 kb) ,1.4.Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu (pdf, 259 kb) i 1.3.Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja (pdf, 158 kb) radi isplate mirovine i drugih primanja iz mirovinskoga osiguranja,  prilaže tiskanicu „ovlaštenje/suglasnost“ .koju na zahtjev korisnika/skrbnika - vlasnika računa, izdaje i ovjerava banka u kojoj je otvorio ili otvara račun.
Iznimno,  korisnicima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su mirovinska primanja ostvarili i koja su im se isplaćivala do 31. prosinca 2013.,mirovinska primanja se i nadalje  isplaćuju na adresu putem pošte u Republici Hrvatskoj.
Promjena načina isplate mirovinskih primanja 

U svrhu promijene načina isplate mirovinskih primanja u Republici Hrvatskoj, s pošte na banku, ili s jedne banke na drugu banku, korisnik dostavlja tiskanicu „ovlaštenje/suglasnost“  koju izdaje i ovjerava banka u kojoj je korisnik otvorio račun.
Korisniku kojemu se mirovinsko primanje  isplaćuju putem pošte može ovlastiti opunomoćenika da u njegovo ime prima mirovinuodnosno može  tražiti promjenu načina isplate na adresu putem punomoćnika i u tu svrhu dostaviti popunjenu tiskanicu  ( 1.9.Zahtjev za isplatu mirovinskih primanja opunomoćeniku (pdf, 153 kb),. Punomoć treba dostaviti nadležnoj službi/uredu Zavoda a vrijedi jednu godinu.Na temelju obnovljene punomoći koju je korisnik dostavio Zavodu, mirovina se nastavlja isplaćivati opunomoćeniku na adresu..


Korisnici mirovinskih primanja ne mogu mijenjati način isplate mirovinskih primanja s banke na poštu tijekom korištenja prava, jer Zavod u skladu sa zakonskim propisima ne može udovoljiti takvom zahtjevu korisnika.


Isplata mirovinskih primanja korisniku s prebivalištem u inozemstvu


Osiguranici s prebivalištem u inozemstvu uz zahtjeve za priznanje prava na mirovinu ( uz zahtjeve pod br. 1.1 ili 1.2 ili 1.4) prilažu Zahtjev za doznaku hrvatske mirovine preko banke (pdf, 143 kb) .

Zavod isplaćuje mirovinska primanjakorisnicima u inozemstvo u konvertibilnoj valuti, po obavljenom preračunu kunske svote u valutu, i to:
- na račun korisnika otvoren u inozemnoj poslovnoj banci
- preko nadležnog nositelja socijalnog osiguranja u Njemačkoj ako to nositelj zatraži 
- putem čeka na adresu korisnika mirovine


Uvjeti za redovitu isplatu mirovinskih primanja
U svrhu redovite isplate mirovinskih primanja korisnici su obvezni  dostaviti osobni identifikacijski broj (OIB), pravovremeno obnovljenu punomoć ako im se mirovina isplaćuje putem pošte, potvrdu o životu, potvrdu o redovitom školovanju, obavijest o promjeni adrese, kao i bilo koji drugi podatak važan za kontinuitet isplate mirovinskih primanja ili dokument koji Zavod zatraži, jer ga ne može pribaviti službenim putem. „

      


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2018.
(u veljači 2018.)

U Zavodu je bilo:

1468631 Osiguranika - ukupno

1264401  Radnici kod pravnih osoba
102109  Radnici kod fizičkih osoba
56976  Obrtnici
19425  Poljoprivrednici
19924  Samostalne profesionalne djelatnosti
102

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5694  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.03.2018.
broj prijava  2827
broj odjava  1657


opširnije

1233345 Korisnika mirovina - ukupno


503981 Korisnici starosnih mirovina
20486 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84972 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
187563 Korisnici prijevremene mirovine
231 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
195540 Korisnici invalidskih mirovina
240572 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669244 Korisnici mirovina - žene (54,26%)
564101 Korisnici mirovina - muškarci (45,74%)

1:1,19 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.539,16 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2017. (5.973 kn) iznosi 59,25%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.087,32 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.197.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2018.)

U Zavodu je bilo 

154 456 korisnika doplatka za djecu za 292 331 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 374,55 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 381,91 kn. ... arhiva