Način isplate mirovine

  Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 1.siječnja2014., mirovina i druga primanja iz mirovinskoga osiguranja koja su ostvarena i isplaćuju se od 1. siječnja 2014. isplaćuju se u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvo putem banka.
Slijedom takvog zakonskog uređenja načina isplate, Zavod od 1. siječnja 2014. godine novim korisnicima ne može isplaćivati mirovinska primanja na adresu putem Hrvatske pošte. Korisnici koji bi iz posebnih razloga nakon 1. siječnja 2014. htjeli isplatu na adresu, mogu u najbližem uredu Hrvatske pošte ili pozivom na info telefon 072 303 304 provjeriti mogućnost pružanja takve usluge.
 
Isplatamirovinskih primanja korisniku s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Osiguranik s prebivalištem u Republici Hrvatskoj uz zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu i /ili naknadu za tjelesno oštećenje  ( 1.1.Zahtjev za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu (pdf, 169 kb), 1.2.Zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu / profesionalnu rehabilitaciju (pdf, 170 kb) ,1.4.Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu (pdf, 259 kb) i 1.3.Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja (pdf, 158 kb) radi isplate mirovine i drugih primanja iz mirovinskoga osiguranja,  prilaže tiskanicu „ovlaštenje/suglasnost“ .koju na zahtjev korisnika/skrbnika - vlasnika računa, izdaje i ovjerava banka u kojoj je otvorio ili otvara račun.
Iznimno,  korisnicima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su mirovinska primanja ostvarili i koja su im se isplaćivala do 31. prosinca 2013.,mirovinska primanja se i nadalje  isplaćuju na adresu putem pošte u Republici Hrvatskoj.
Promjena načina isplate mirovinskih primanja 

U svrhu promijene načina isplate mirovinskih primanja u Republici Hrvatskoj, s pošte na banku, ili s jedne banke na drugu banku, korisnik dostavlja tiskanicu „ovlaštenje/suglasnost“  koju izdaje i ovjerava banka u kojoj je korisnik otvorio račun.
Korisniku kojemu se mirovinsko primanje  isplaćuju putem pošte može ovlastiti opunomoćenika da u njegovo ime prima mirovinuodnosno može  tražiti promjenu načina isplate na adresu putem punomoćnika i u tu svrhu dostaviti popunjenu tiskanicu  ( 1.9.Zahtjev za isplatu mirovinskih primanja opunomoćeniku (pdf, 153 kb),. Punomoć treba dostaviti nadležnoj službi/uredu Zavoda a vrijedi jednu godinu.Na temelju obnovljene punomoći koju je korisnik dostavio Zavodu, mirovina se nastavlja isplaćivati opunomoćeniku na adresu..


Korisnici mirovinskih primanja ne mogu mijenjati način isplate mirovinskih primanja s banke na poštu tijekom korištenja prava, jer Zavod u skladu sa zakonskim propisima ne može udovoljiti takvom zahtjevu korisnika.


Isplata mirovinskih primanja korisniku s prebivalištem u inozemstvu


Osiguranici s prebivalištem u inozemstvu uz zahtjeve za priznanje prava na mirovinu ( uz zahtjeve pod br. 1.1 ili 1.2 ili 1.4) prilažu Zahtjev za doznaku hrvatske mirovine preko banke (pdf, 143 kb) .

Zavod isplaćuje mirovinska primanjakorisnicima u inozemstvo u konvertibilnoj valuti, po obavljenom preračunu kunske svote u valutu, i to:
- na račun korisnika otvoren u inozemnoj poslovnoj banci
- preko nadležnog nositelja socijalnog osiguranja u Njemačkoj ako to nositelj zatraži 
- putem čeka na adresu korisnika mirovine


Uvjeti za redovitu isplatu mirovinskih primanja
U svrhu redovite isplate mirovinskih primanja korisnici su obvezni  dostaviti osobni identifikacijski broj (OIB), pravovremeno obnovljenu punomoć ako im se mirovina isplaćuje putem pošte, potvrdu o životu, potvrdu o redovitom školovanju, obavijest o promjeni adrese, kao i bilo koji drugi podatak važan za kontinuitet isplate mirovinskih primanja ili dokument koji Zavod zatraži, jer ga ne može pribaviti službenim putem. „

      


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj  2017.
(u svibnju 2017.)

U Zavodu je bilo:

1475786 Osiguranika - ukupno

1261257  Radnici kod pravnih osoba
110392  Radnici kod fizičkih osoba
57740  Obrtnici
19672  Poljoprivrednici
20653  Samostalne profesionalne djelatnosti
126  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5946  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 25.05.2017.
broj prijava  2176
broj odjava  1322


opširnije

1232466 Korisnika mirovina - ukupno


505441 Korisnici starosnih mirovina
16682 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85407 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
182302 Korisnici prijevremene mirovine
183 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
199962 Korisnici invalidskih mirovina
242489 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668229 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
564237 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,20 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.449,04 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2017. (6.022kn) iznosi 57,27%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.105,47 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.100.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2017.
(u svibnju 2017.)

U Zavodu je bilo 

144 872 korisnika doplatka za djecu za 279 609 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 373,32 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 427,07 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 121.000.000 kn.

 ... arhiva