20. sjednica Upravnog vijeća održana 19. prosinca 2013.

 1. Prijedlog teksta novog Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. Prijedlog pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 2,8 MB)
 3. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu (pdf, 950kb)
 4. Prijedlog odluke o usvajanju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. godinu (pdf, 862 kb)
 5. Prijedlog godišnjeg plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. (pdf, 851 kb)
 6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi usluge proširenja elektroničkog sustava za upravljanje dokumentacijom (ESUD) za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje drugog jednogodišnjeg ugovora o usluzi povezivanja svih lokacija HZMO-a u jedinstvenu korporativnu mrežu (HZMO-VPN) radi prijenosa podataka IP protokolom
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje godišnjeg ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 9. Kadrovska pitanja

Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj  2017.
(u svibnju 2017.)

U Zavodu je bilo:

1475786 Osiguranika - ukupno

1261257  Radnici kod pravnih osoba
110392  Radnici kod fizičkih osoba
57740  Obrtnici
19672  Poljoprivrednici
20653  Samostalne profesionalne djelatnosti
126  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5946  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 25.05.2017.
broj prijava  2176
broj odjava  1322


opširnije

1232466 Korisnika mirovina - ukupno


505441 Korisnici starosnih mirovina
16682 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85407 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
182302 Korisnici prijevremene mirovine
183 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
199962 Korisnici invalidskih mirovina
242489 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668229 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
564237 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,20 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.449,04 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2017. (6.022kn) iznosi 57,27%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

 • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
 • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.105,47 kn.
 • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.100.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2017.
(u svibnju 2017.)

U Zavodu je bilo 

144 872 korisnika doplatka za djecu za 279 609 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 373,32 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 427,07 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 121.000.000 kn.

 ... arhiva