HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

20. sjednica Upravnog vijeća održana 19. prosinca 2013.

 1. Prijedlog teksta novog Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. Prijedlog pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 2,8 MB)
 3. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu (pdf, 950kb)
 4. Prijedlog odluke o usvajanju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. godinu (pdf, 862 kb)
 5. Prijedlog godišnjeg plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. (pdf, 851 kb)
 6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi usluge proširenja elektroničkog sustava za upravljanje dokumentacijom (ESUD) za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje drugog jednogodišnjeg ugovora o usluzi povezivanja svih lokacija HZMO-a u jedinstvenu korporativnu mrežu (HZMO-VPN) radi prijenosa podataka IP protokolom
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje godišnjeg ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 9. Kadrovska pitanja

Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo:

1528590 Osiguranika - ukupno

1315447  Radnici kod pravnih osoba
108494  Radnici kod fizičkih osoba
60485  Obrtnici
19441  Poljoprivrednici
19647  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4993  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.12.2018.
broj prijava  2099
broj odjava  1841


opširnije

1235084 Korisnika mirovina - ukupno


504194  Korisnici starosnih mirovina
25050 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84035 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192217  Korisnici prijevremene mirovine
269 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
191456  Korisnici invalidskih mirovina
237863  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669468 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565616 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.655,49  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2018. (6.195 kn) iznosi 59,01 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

 • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
 • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.387,63 kn.
 • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.323.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo 

155183 korisnika doplatka za djecu za  297081 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,82 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 393,99 kn. ... arhiva