HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest o sklopljenim ugovorima za ugovore sklopljene po Dodatku II. B ZJN i u postupku jednostavne nabave

evidencijski broj nabave: B – 36/2018 od 08. lipnja 2018.
datum objave: 13. srpnja 2018. 

 

Obavijest o sklopljenom ugovoru:«Ugovor o usluzi održavanja i nadogradnje ESB sustava (BizTalka) za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje»
evidencijski broj nabave: B – 19/2018 od 05. srpnja 2018.
datum objave: 11. srpnja 2018. 

 
datum objave: 09. srpnja 2018. 

Obavijest o sklopljenom ugovoru: «Usluga održavanja IBM Sterling sustava za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje»
evidencijski broj nabave: B – 73/2018 od 01. lipnja 2018.
datum objave: 06. srpnja 2018. 

Obavijest o sklopljenom ugovoru: «Usluga servisnog održavanja rotacionog sustava za besprekidno napajanje s generatorom i diesel električnim agregatom»

evidencijski broj nabave: B – 69/2018 od 15. lipnja 2018.
datum objave: 03. srpnja 2018. 

Obavijest o sklopljenom ugovoru: «Usluga održavanja klimatizacijskog i ventilacijskog sustava HZMO-a u Središnjoj službi i Područnoj službi u Zagrebu»
evidencijski broj nabave: B – 30/2018 od 11. lipnja 2018.
datum objave: 20. lipnja 2018. 

evidencijski broj nabave: B – 15/2018 od 7. svibnja 2018.
datum objave: 14. lipnja 2018. 

Obavijest o sklopljenom ugovoru «Usluga edukacije poslovodstva i drugih radnika HZMO-a – radionice»

evidencijski broj nabave: B – 66/2018 od 24. svibnja 2018.
datum objave: 06. lipnja 2018. 

Obavijest o sklopljenom ugovoru «Uvođenje sustava elektronskog nadzora na arhivama za potrebe HZMO-a, Središnje službe i Područne službe u Zagrebu»
evidencijski broj nabave: B – 3/2018 od 24. svibnja 2018.
datum objave: 06. lipnja 2018.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 


 

 
 


 


 


 

 

 


 

 

 

 

 Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2018.
(u lipnju 2018.)

U Zavodu je bilo:

1539946 Osiguranika - ukupno

1316368  Radnici kod pravnih osoba
117245  Radnici kod fizičkih osoba
61374  Obrtnici
19537  Poljoprivrednici
20155  Samostalne profesionalne djelatnosti
91

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5176  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.07.2018.
broj prijava  2081
broj odjava  1757


opširnije

1234121 Korisnika mirovina - ukupno


503649  Korisnici starosnih mirovina
22735 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84287 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
189515  Korisnici prijevremene mirovine
248  Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
193799  Korisnici invalidskih mirovina
239888  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668669 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565452 Korisnici mirovina - muškarci (44,18%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,40 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2018. (6.220 kn) iznosi 57,31%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.273,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.235.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2018.
(u lipnju2018.)

U Zavodu je bilo 

125020 korisnika doplatka za djecu za 241 225 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 384,55 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 424,51 kn. ... arhiva