2017

Korisnici mirovina za prosinac 2016. (u siječnju 2017.)
Korisnici mirovina za siječanj 2017. (u veljači 2017.)
Korisnici mirovina za veljaču 2017. (u ožujku 2017.)
Korisnici mirovina za ožujak 2017. (u travnju 2017.)
Korisnici mirovina za travanj 2017. (u svibnju 2017.)
Korisnici mirovina za svibanj 2017. (u lipnju 2017.)
Korisnici mirovina za lipanj 2017. (u srpnju 2017.)
Korisnici mirovina za srpanj 2017. (u kolovozu 2017.)
Korisnici mirovina za kolovoz 2017. (u rujnu 2017.)
Korisnici mirovina za rujan 2017. (u listopadu 2017.)
Korisnici mirovina za listopad 2017. (u studenom 2017.)
Korisnici mirovina za studeni 2017. (u prosincu 2017.)
 


 

 

 

Osiguranici za prosinac 2016. (u siječnju 2017.)
Osiguranici za siječanj 2017. (u veljači 2017.) 
Osiguranici za veljaču 2017. (u ožujku 2017.)
Osiguranici za ožujak 2017. (u travnju 2017.)
Osiguranici za travanj 2017. (u svibnju 2017.)
Osiguranici za svibanj 2017. (u lipnju 2017.)
Osiguranici za lipanj 2017. (u srpnju 2017.)
Osiguranici za srpanj 2017. (u kolovozu 2017.)
Osiguranici za kolovoz 2017. (u rujnu 2017.)
Osiguranici za rujan 2017. (u listopadu 2017.)
Osiguranici za listopad 2017. (u studenom 2017.)
Osiguranici za studeni 2017. (u prosincu 2017.) 

Osiguranici mirovinskog osiguranja za siječanj 2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za veljaču 2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za ožujak 2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za travanj 2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za svibanj 2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za lipanj 2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za srpanj  2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za kolovoz 2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za rujan 2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za listopad 2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za studeni 2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za prosinac 2017. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja