Kapitalni fond d.d. (zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom)

 

OSNOVNI PODACI O KAPITALNOM FONDU

TIP:

zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

DATUM OSNIVANJA:

26. ožujka, 1999.

MB 1436317

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE:

Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.

TEMELJNI KAPITAL

384.550.100,00 HRK

BROJ DIONICA

3.845.501

NOMINALNA VRIJEDNOST

100,00 HRK

ISIN

HRKAPFRA0005

Ograničenja u raspolaganju dionicama Dionice su uključene u SKDD od 25.10.2006.

VLASNIČKA STRUKTURA

HZMO : 99.992%

HMID  : 0.008%

Podaci dostupni na www.hmid.hr