Nekretnine-oglasi

javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnine u Puli-Pola nekretnine - poslovnoga prostora/zgrade u Puli-Pola za potrebe rada i smještaja stručne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
rok za dostavu ponuda je 24. listopada 2019.
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje : 15. listopada 2019.