U elektroničkom poslovanju Zavoda nova usluga – e-Potvrda o dužniku radi pokretanja ovršnog postupka

Na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na stranicama Elektroničko poslovanje dostupna je nova usluga e-Potvrde o dužniku radi pokretanja ovršnog postupka.
E-Potvrde je aplikacija namijenjena pravnim i fizičkim osobama, korisnicima elektroničkih usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (vanjski korisnici), za podnošenje zahtjeva i dobivanje potvrde o dužniku radi pokretanja ovršnog postupka.
Korisnici trebaju posjedovati poslovni digitalni elektronički certifikat (FINA) putem kojeg se prijavljuju u sustav e-Potvrde o dužniku radi pokretanja ovršnog postupka.
Uvođenjem ove nove aplikacije ubrzat će se postupci izdavanja potvrda i smanjiti rokovi za njihovo izdavanje.