Održani stručni razgovori predstavnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i nadležne ustanove za socijalnu sigurnost u Kraljevini Nizozemskoj Sociale Verzekeringsbank

Na poziv i u organizaciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 22. ožujka 2019. u Središnjoj službi održani su stručni razgovori predstavnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s predstavnicima nadležne ustanove za socijalnu sigurnost u Kraljevini Nizozemskoj  Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Hrvatsku delegaciju vodio je pomoćnik ravnatelja za provedbu uredbi Europske unije i  međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju Dražen Mršić, a nizozemsku delegaciju viša savjetnica za strateške i vanjske odnose u Međunarodnom odjelu gđa Sacha Geenen. S obzirom na to da su obje ustanove nadležne za davanja iz sustava mirovinskog osiguranja i obiteljska davanja te određivanje mjerodavnog zakonodavstva, tijekom stručnih razgovora razmijenjene su informacije o ustrojstvu ustanova i zakonodavnom uređenju pojedinih instituta iz nadležnosti ustanova.
Predstavnici HZMO-a informirali su nizozemske predstavnike o mirovinskoj reformi i izmjenama na području obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti u Republici Hrvatskoj te o statističkim podacima u postupcima određivanja mjerodavnog zakonodavstva primjenom članka 16. Uredbe 883/2004 koji se odnose na Kraljevinu Nizozemsku.
Predstavnici nizozemskoga SVB-a predstavili su ustrojstvo i nadležnost Službe za međunarodnu kontrolu (IVU) koja obavlja periodičke terenske provjere osobnih i obiteljskih okolnosti korisnika koje utječu na pravo i visinu davanja iz nizozemskog mirovinskog osiguranja. Razmijenjene su informacije o aktivnostima u vezi s uvođenjem elektroničke razmjene podataka o činjenici smrti između HZMO-a i SVB-a te informacije o EESSI-u, informatičkom sustavu putem kojeg će od 1. srpnja 2019. ustanove socijalne sigurnosti država članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora (EGP) te Švicarske Konfederacije elektroničkim putem razmjenjivati podatke.