Održani pregovori u vezi s administrativnim postupcima i tiskanicama za razmjenu podataka potrebnih za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma

U Središnjoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 2. do 4. srpnja 2019. održani su pregovori u vezi s administrativnim postupcima i tiskanicama za razmjenu podataka potrebnih za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za provedbu navedenog Ugovora. 
Hrvatsku delegaciju vodio je pomoćnik ravnatelja za provedbu uredbi Europske unije i  međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Dražen Mršić, a korejsku delegaciju glavni direktor Centra za međunarodne poslove Nacionalne mirovinske službe Republike Koreje Jung Hu Kim. 
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti potpisan je 18. prosinca 2018. u Seulu u Republici Koreji.
U Središnjoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 28. i 29. siječnja 2019. održani su pregovori o nacrtu Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti. Na pregovorima u siječnju dogovoren je i parafiran te pripremljen za potpisivanje tekst nacrta Administrativnog sporazuma.
Na  pregovorima održanima od 2. do 4. srpnja 2019. delegacije su dogovorile administrativne postupke te oblik i sadržaj svih tiskanica za razmjenu podataka i međusobnu suradnju tijela za vezu i nadležnih ustanova za provedbu Ugovora i Administrativnog sporazuma.
Nakon što su delegacije usuglasile postupke i tiskanice, voditelji delegacija potpisali su bilješku o održanim pregovorima.
Pregovori su protekli u radnom i prijateljskom ozračju.