Pomoćnik ravnatelja

Ravnatelj Zavoda ima šest pomoćnika i to:


Pomoćnik ravnatelja:
- organizira, kontrolira i vodi poslove sektora kojim rukovodi
- pruža stručnu pomoć ravnatelju u obavljanju poslova iz njegova djelokruga
- daje naloge i upute za rad iz svoga djelokruga predstojnicima područnih službi i područnih ureda Zavoda, načelnicima i drugim zaposlenicima Zavoda
- predlaže organizaciju rada i uvjete za razvoj djelatnosti Zavoda nadležnim tijelima Zavoda.