Sadržaj zahtjeva

 

Zahtjev za pristup informacijama, koji se može podnijeti i na odgovarajućoj tiskanici obvezno mora sadržavati:

• ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva (fizičke osobe)
• tvrtku, odnosno naziv i sjedište (pravne osobe).
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
• opis tražene informacije, odnosno podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje informaciju učiniti dostupnom.