Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora prihvatio Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za 2009. godinu

Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora je kao matično radno tijelo za sustav mirovinskog osiguranja, na sjednici održanoj 13. srpnja 2010., pod predsjedanjem Borisa Kunsta, razmotrio Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. Odbor je prihvatio Izvješće te je Hrvatskom saboru predložio njegovo prihvaćanje.

Na sjednici Odbora istaknuto je da se u posljednjih nekoliko godina priljev novih umirovljenika povećao, a najizraženije povećanje zabilježeno je u drugom polugodištu 2009. godine.
Naglašeno je da je u Zavodu nastavljen i inteziviran rad na projektima vezanima uz preustroj i modernizaciju Zavoda u modernu javnu ustanovu za provedbu mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti, te podizanju kvalitete usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima.
Članovi Odbora u raspravi su podržali ovo Izvješće, uz ocjenu da je rad Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz godine u godinu sve kvalitetniji.
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Borisa Kunsta.