Kako u osiguranje?

Pravo na mirovinsko osiguranje utvrđuje se priznanjem svojstva osiguranika.
Svojstvo osiguranika utvrđuje Zavod na osnovi prijave osiguranja.

Podnošenje prijave

Napomene

Prestanak osiguranja